Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии [Книга] / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
127.
Халаф В.А. Пробовідбір і пробопідготовка у хроматографії [Книга] : навч. посібник для студентів хім. спец. ВНЗ / В.А. Халаф, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 234, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 222-227. – ISBN 978-966-439-765-7
128.
Програмні засоби створення і супроводу разподіленого навчального середовища [Книга] / І.В. Сергієнко [та ін.] ; [за наук. ред. М.М. Глибовця, С.С. Гороховського] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 709, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 704-710. – Бібліогр.: с. 681-703. – ISBN 978-617-646-076-3
129.
Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю [Книга] : монографія / Л.С. Отрощенко, Р.В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISBN 978-966-8958-96-0
130.
Публічна власність: проблеми теорії і практики [Книга] : монографія / [В.А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 307, [1] с. : Бібліогр.: с. 273-305. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-2646-76-4
131.
Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе [Книга] / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
132.
Самойленко В.Г. Рівняння математичної фізики [Книга] : навч. посібник / В.Г. Самойленко, І.М. Конет ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-283. – ISBN 978-966-439-768-8
133.
Гірний В. "Розгублені сили" та інші твори [Книга] / Василь Гірний ; [упоряд., комент. та бібліогр. В. Пилипович ; вступ Я. Грицковян]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2008. – 940 с., [1] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 897-932 та в підрядк. прим. – ("Перемиська бібліотека" Перемиського відділу Об"єднання українців у Польщі ; т. 14). – ISBN 978-83-914404-9-0
134.
Батинський С. Російська квазіцивілізація: історичний виклик для України і світу [Книга] / Степан Батинський. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 97, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-96. – ISBN 978-617-7235-20-9
135.
Батинський С. Російський фашизм: довершений і безмежний [Книга] / Степан Батинський. – Дрогобич : Коло, 2014. – 206, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-203. – ISBN 978-617-642-168-9
136.
Медведко Л.И. Россия, Запад, Ислам: "столкновение цивилизаций"? [Книга] / Л.И. Медведко ; [предисл. В.А. Золотарева ; послесл. Р.Ж. Баязитова]. – Жуковский ; Москва : Кучково Поле, 2003. – 509, [3] с. – Имен. указ.: с. 501-509. – Библиогр. в примеч.: с. 491-500. – (Геополитический ракурс). – ISBN 5-86090-050-3
137.
Копинець Ф.І. Словник церковно-півчих термінів [Книга] : навч. посібник / Копинець Ф.І. ; [передм. Архімандрит Віктор (Бедь В.В.)] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. укр. богословська акад. ім. св. Кирила і Мефодія Карпат. ун-ту. – Ужгород : Патент, 2014. – 183, [1] с. – ISBN 978-617-589-079-0
138.
Шайхутдинов Р.Г. Современный политик: охота на власть [Книга] / Рифат Шайхутдинов. – Москва : Европа, 2006. – 611, [1] с. – Библиогр.: с. 601-610 и в конце ст. – (Серия "Идеологии"). – ISBN 5-9739-0080-0
139.
Варгас Льоса Сон кельта [Книга] : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
140.
Фогт М. Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории [Книга] / Маркус Фогт ; пер. с нем.: Елена Дей, Алексей Луговой ; под науч. ред. Александра Бокотея ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т экол.-религиоз. студий. – Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 531, [1] с. : ил. – Указ. имен: с. 524-531. – Библиогр.: с. 504-523. – ISBN 978-966-2668-78-0
141.
Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія [Книга] / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6

142.
Фурман А.В. Сутність гри як учинення [Книга] : монографія / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 117-119. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 105-114. – ISBN 978-966-654-363-2
143.
Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції [Книга] : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
144.
Сценарии дальнейших вторжений США [Книга] : официальные документы Пентагона : [сборник] / [гл. редактор Г. Павловский ; под ред. Стивена Эллиотта]. – Москва : Европа, 2009. – 102, [2] с. : фот., схемы, карты. – Содержание: Иран ; Пакистан ; Узбекистан ; Венесуэла ; Сирия ; Судан ; Северная Корея. – ISBN 978-5-9739-160-8
145.
Капитонов К.А. Тайные операции "Моссад" и "Мухабарат" [Книга] / К.А. Капитонов. – Москва : Кучково поле, 2008. – 558, [2] с. – На обл. также: Судьбы. События. Документы. Версии. – Библиогр.: с. 556-557. – (История ХХ века). – ISBN 978-5-901679-94-4
146.
Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури [Книга] : монографія / Світлана Сисоєва ; Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-301. – ISBN 978-966-2748-44-4
147.
Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму [Книга] / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
148.
Фененко А.В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США [Книга] / А.В. Фененко ; отв. ред. : А.Д. Богатуров, В.А. Веселов ; Ин-т проблем междунар. безопасности Рос. акад. наук, Фак. мировой политики Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, Ин-т междисциплинар. исслед. – Москва : URSS ; Издательство ЛКИ, 2007. – 245, [3] с. : табл. – Имен. указ.: с. 241-246. – Библиогр. в примеч.: с. 192-240. – ISBN 978-5-382-00233-0
149.
Базалук О. Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее [Книга] = The theory of evolution: from the space vacuum to neural networks and moving forward / Олег Базалук. – Киев : МФКО, 2014. – 308, [4] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 303-308. – Библиогр.: с. 191-302 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8122-07-03
150.
Гура Е.І. Теорія розвитку особистості [Книга] : адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 169 с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7146-10-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,