Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Назаров В.В. Начала эконатурологии [Книга] / В.В. Назаров. – 1-е отдел. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-330-216-4
102.
Зейналов М.П. Незабываемые встречи с Председателем Арафатом [Книга] / Мир Паша Зейналов. – Москва : Реалии, 2002. – 181, [3] с., [12] л. фот. – (Записки дипломата). – ISBN 5-901976-09-6
103.
Неклассическая философия права: вопросы и ответы [Книга] : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")
Содержание:
Концепция правовой реальности / С.И. Максимов.
Основания права / Ю.Е. Пермяков.
Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков.
Темпоральная онтология права / А. В. Стовба.
Диалогическая концепция права / И. Л. Честнов.
Либертарно-институциональная концепция права / В. А. Четвернин.
104.
Наливайко Л.Р. Неурядові правозахисні організації в Україні [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Дніпров О.С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 261-283. – ISBN 978-966-910-017-7
105.
Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования [Книга] / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
106.
Куцик П.О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства [Книга] / Куцик П. О., Мазуренко О.М. ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-617-7045-73-0
107.
Організація та методика аудиту [Книга] : навч. посібник / [І.К. Дрозд та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : Сова, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-97269-7-1
108.
Ніколаєнко Т.Ю. Основи спектроскопії біополімерів [Книга] : навч. посібник / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 та в підрядк. прим.
109.
Приходько В.В. Основи теоретичної філософії [Книга] : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
110.
Ольшанский Д.В. Основы политической психологии [Книга] : учебное пособие / Д.В. Ольшанский. – Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – 494, [2] с. – На обл.: Gaudeamus. – Библиогр. в подстр. примеч., в конце глав. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-88687-098-9
111.
Коваленко Г.Д. Основы радиационной экологии [Книга] : учебник для студентов вузов / Г.Д. Коваленко, В.С. Волошин ; М-во образования и науки Украины. – Мариуполь : Рената, 2009. – 298 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 282-292. – ISBN 978-966-20001-23-5
112.
Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів [Книга] : монографія / Д.Д. Романовська ; [наук. ред. В.В. Рибалка]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-221. – ISBN 978-617-7096-21-3
У пр. №1696346 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис
113.
Рубинштейн А. От Герцля до Рабина и дальше. Сто лет сионизма [Книга] / Амнон Рубинштейн ; пер. с иврита под ред. Ф. Дектора. – 2-е изд. – Минск : МЕТ, 2002. – 398, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 985-436-376-7
114.
Кон-Шербок Палестино-израильский конфликт [Книга] = The Palestine-Israeli сonflict : две точки зрения / Ден Кон-Шербок, Дауд эль-Алами ; [пер. с англ. В. Новикова]. – Москва : Гранд ФАИР-Пресс, 2002. – 315, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : The Palestine-Israeli сonflict / D. Cohn-Sherbok, D. el- Alami. Oxford : ONEWORLD, 2001. – ISBN 5-8183-0451-5
Содержание:
Израильская точка зрения / Д. Кон-Шербок ;
Палестинская точка зрения / Д. эль-Алами.
115.
Мухсин Мухаммад Салих Палестинский вопрос [Книга] = The Palestinian issue : его история и развитие до 2000 года / Мухсин Мухаммад Салих. – Москва : Сауримо, 2002. – 95, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. в конце кн. англ.
116.
Рубби А. Палестинский марафон [Книга] = Con Arafat in Palestina : 30 лет борьбы за мир на Ближнем Востоке / Антонио Рубби ; [пер. Г.П. Смирнов]. – Москва : Международные отношения, 2001. – 353, [4] с. – Пер. изд. : Con Arafat in Palestina / A. Rubbi. Editori Riuniti, 1996. - Парал. тит. л. ориг. – Библиогр. в примеч.: с. 350-352. – ISBN 5-7133-1107-4
117.
Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографістики [Книга] : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 07 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун та ін.]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 154, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
118.
Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів [Книга] : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 356, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
119.
Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови [Книга] : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1
У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
120.
Сенченко В.Б. Податкова система [Книга] : практикум : навч. посібник / В.Б. Сенченко ; Черніг. кооперат. технікум, Черніг. облспоживспілка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-158 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-323-2
121.
Вавилов А.И. Политика США в мусульманском мире на примере арабских стран [Книга] : опыт критического анализа / А.И. Вавилов. – Москва : Библос колсалтинг, 2009. – 350, [2] с. – Библиогр.: с. 333-349. – ISBN 978-5-91501-007-8
122.
Довгялло М.С. Политическая история зарубежных славянских стран новейшего времени [Книга] : справочник / М.С. Довгялло. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 269, [3] с. – Имен. указ.: с. 265-270. – Библиогр.: с. 259-264. – ISBN 985-470-456-4
123.
Аляєв Г.Є. Політологія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
124.
Храмова В.Л. Постпозитивистская философия науки и объективность истины [Книга] / В.Л. Храмова. – Киев : Феникс, 2013. – 599, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр. в примеч.: с. 569-597. – ISBN 978-966-136-055-5
125.
Дершовиц А.М. Почему терроризм действует. Осознать угрозу и ответить на вызов [Книга] = Why Terrorism Works. Understanding the threat, responding to the challenge / Алан М. Дершовиц ; [пер. с англ. А.И. Година]. – Москва : РОССПЭН, 2005. – 255, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер изд.: Why terrorism works. Understanding the threat, responding to the challenge / Alan M. Dershowitz. Yale Univ. Press, 2002. - Указ.: с. 248-255. – Библиогр. в примеч.: с. 217-247. – ISBN 5-8243-0670-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex