Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
The 21st century challenges in education and science [Книга] : матеріали ІІ наук.-пед. читань молодих учених, магістрантів, студентів інозем. мовами, 28 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Навч.-наук. ін-т гуманітар. освіти [та ін.] ; [редкол.: О.К. Мілютіна, Н.М. Ткаченко, І.О. Пінчук та ін.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 99, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
27.
Fossier R. The axe and the oath. Ordinary life in the middle ages [Книга] / Robert Fossier ; transl. by Lydia G. Cochrane. – Princeton ; Oxford : Princeton Univ. Press, 2012. – XII, 384, [1] p. – ISBN 978-0-691-15431-2
28.
Maddicott J.R. The origins of the English parliament, 924-1327 [Книга] : the Ford Lectures delivered in the University of Oxford in hilary term 2004 / J.R. Maddicott. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. – XV, 526 p. – Бібліогр.: с. 473-504 та в підрядк. прим. – ISBN 978-0-19-958550-2
29.
Merezhko O. The problem of Nagorno-Karabakh and international law [Книга] / Oleksandr Merezhko. – Kiev : Dmitry Burago Publishing house, 2014. – 190, [2] с. – На обкл. та на корінці кн. авт.: Alexander Merezhko. – Бібліогр.: с. 186-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-274-9
30.
Nikolenko A.G. Translating medicine [Книга] : English - Ukrainian - Russian : навч. посібник для студентів ВНЗ / A.G. Nikolenko. – Київ : Національний авіаційний університет, 2006. – 610, [2] с. : табл. – Текст укр., рос., англ. - 75-річчю НАУ присвячується. – ISBN 966-598-339-3
31.
Ukrainica bioorganica acta [Журнал] : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2004-
32.
Ukrainica bioorganica acta [Журнал] : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2004-
33.
Pascenko J. Ukrajinsko-hrvatske knjizevne poredbe [Книга] / Jevgenij Pascenko. – Split : Knjizevni krug, 2010. – 283, [1] s. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – (Biblioteka znanstvenih djela / ured. Ivan Mimica ; 165 ; knj. 3 : Ucrainiana croatica). – ISBN 978-953-163-332-1
34.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
35.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
36.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
37.
XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" [Книга] : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України [та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – 259, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
38.
XII-а Міжнародна наукова конференція, присвячена пам"яті д.е.н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна 15.03.1930-14.03.2002 "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація” [Книга] : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА ; Інтердрук, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
39.
Авиационно-космическая техника и технология [Журнал] : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
40.
Авиационно-космическая техника и технология [Журнал] : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
41.
Стодеревский И.Ю. Автобиография [Книга] : (записки офицера спецназа ГРУ) / И.Ю. Стодеревский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Финтрекс, 2010. – 487, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-5-903311-01-9
42.
Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі [Книга] = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
43.
Агроекологічний журнал [Журнал] = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
44.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
45.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 1996-
46.
Погорецький М.А. Адвокатура України [Книга] : підручник / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 365, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 360-362. - На обкл. авт. не зазнач. - До 180 річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 344-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-615-6
47.
Адміністративне судочинство [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / [Коломоєць Т.О. та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т, М-ва освіти і науки України. – Київ : Істина, 2009. – 252, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8909-34-4
48.
Адміністративно-правова освіта у персоналіях [Книга] : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 347, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 345-347. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-517-5
49.
Живко М.О. Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи [Книга] : монографія / М.О. Живко ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-175-9
50.
Гриценко В.Г. Адміністративно-правові засади оптимізації правоохоронної системи України [Книга] : монографія / В.Г. Гриценко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2014. – 427, [1] с. – Бібліогр.: с. 402-427 та в підрядк. прим.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex