Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Вестник Московского университета. Серия 8. История [Журнал] : научный журнал. – Москва : Издательство Московского университета
  № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
102.
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. МГУ. – Москва : Издательство Московского университета
  № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
103.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
104.
Денисюк М.В. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства [Книга] / М.В. Денисюк ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – Київ : Атіка, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-487-5
105.
Шибецький В.Ю. Взаємодія потужної ударної N-хвилі з пружною конструкцією підвісу гіроскопа та похибки вимірювань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Шибецький Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
106.
Ахундов М.-Ф. Вибрані твори [Книга] / Мірза-Фаталі Ахундов ; [пер.: В. Білоцерківський ; ред.: Е. Мадатлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 347, [1] с. – ISBN 978-966-489-251-0
107.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
108.
Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності [Книга] : монографія / Б.П. Карнаух ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 201-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-673-0
109.
Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 592, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-582. – ISBN 978-966-364-928-3
110.
Десятник Г.О. Від задуму до екрана [Книга] : лекції з курсу "Технологія творчо-виробничих відносин в кіно і телебаченні" / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-225
111.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
112.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
113.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
114.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
115.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
116.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
117.
Військова освіта [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ
118.
Академія Вісник Академії адвокатури України [Журнал] : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
119.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науковий збірник. – Київ, 1998-
120.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науковий збірник. – Київ, 1998-
121.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління [Журнал] : науковий збірник. – Київ
  № 3/4 (14). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
122.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
123.
Вісник Вищого адміністративного суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
124.
Вісник геодезії та картографії [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 1993-. – ISSN 2311-9780
125.
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету [Журнал] = News of Dnipropetrovsk state agrarian and economic university : науково-теоретичний, науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2310-0974
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,