Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж [Книга] : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
452.
Куцевол О.М. Методика викладання української літератури [Книга] : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
453.
Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять [Брошура] : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
454.
Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника [Книга] : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
455.
Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства [Брошура] / О.А. Чирков ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2009. – 25 с.
456.
Ленков С.В. Методы и средства защиты информации [Книга] : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-22-4 (Т.1)
457.
Ленков С.В. Методы и средства защиты информации [Книга] : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-23-1 (Т.2)
458.
Кондратчук К.С. Механізм злиття і поглинання ТНК в умовах світових фінансових криз [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кондратчук К.С. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
459.
Боровікова М.В. Механізм формування капіталу комерційних банків України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Боровікова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
460.
Миколай Крушевський [Книга] : біобібліографічний покажчик. – Луцьк : Терен, 2005. – 136с. – ISBN 966-8575-13-X
461.
Гальперин В.М. Микроэкономика [Книга] : в 2-х томах : учебник для студ вузов, обуч. по эконом. спец. и направлениям / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов ; общ. ред. В.М. Гальперина ; [ Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; Гос. ун-т всшая школа экономики ]. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Б-ка "экономической школы" ; 22). – ISBN 5-902402-05-0
462.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
463.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
464.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
465.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
466.
Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Качурець Ч.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
467.
Гресько О.В. Міжнародна журналістика [Книга] : навчально-методичний посібник / О.В. Гресько. – Київ : Грамота, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-349-205-6
468.
Міжнародний бізнес [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Вергун [ та ін.] ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. та перероб. – Київ : Київський університет, 2009. – 623 с. – ISBN 978-966-439-254-6
469.
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Книга] : підручник / Макогон Ю.В., Лук"яненко Д.Г., Пахомов Ю.М., Пивоносов М.Ю., Філіпенко А.С. ; під заг. ред. Макогона Ю.В. ; МОН України ; КНУТШ, Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана ; Донецький нац. ун-т. – 3-є, доп., виправлено. – Київ : Освіта України, 2009. – 420 с. : іл. – ISBN 978-966-188-102-9
470.
Сватко Я. Місія Бандери [Книга] / Ярослав Сватко. – Вид.4-те, доп. і випр. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 966-7893-97-9
471.
Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
472.
Петленко Ю.В. Місцеві фінанси [Книга] : опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с. – ISBN 966-7982-17-3
473.
Больман І. Мовні війни в Європі [Книга] = La bataille des langues en Europe : Европейська хартія регіональних або меншинних мов / Івон Больман ; пер. з фр. Світлана Гринцевич. – Київ : К.І.С., 2007. – 280 с. – ISBN 966-7048-75-6
474.
Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
475.
Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен ( на матеріалі української, англійської та іспанської мов ) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,