Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
427.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
428.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
429.
Мельников Олександр Валерійович [Книга] : бібліографічний покажчик / [ укл. О.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – ISBN 978-966-322-131-1
430.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
431.
Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування [Книга] : навчальний посібник / Шемаєва Л.Г., Гордієнко Л.Ю., Аведян Л.Й., Безгін К.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388с. – ISBN 978-966-676-283-5
432.
Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
433.
Короткин А.И. Метод расчета продольных средних скоростей в пристенных турбулентных течениях несжимаемой жидкости [Книга] / А.И. Короткин, Ю.А. Роговой. – Санкт-Петербург : Мор Вест, 2009. – 121с. – ISBN 978-5-9900314-9-4
434.
Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
435.
Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
436.
Мінухін С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE-засобів [Книга] : навч. посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С.В. Знахур ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-676-301-6
437.
Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глибовець А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
438.
Методи та моделі розроблення комп"ютерних систем і мереж [Книга] : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Кавун С.В, Лосєв М.Ю., Павленко Л.А . [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-676-309-2
439.
Куцевол О.М. Методика викладання української літератури [Книга] : (креативно-інноваційна стратегія) / Ольга Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-188-033-6
440.
Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять [Брошура] : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
441.
Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника [Книга] : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
442.
Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства [Брошура] / О.А. Чирков ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2009. – 25 с.
443.
Ленков С.В. Методы и средства защиты информации [Книга] : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-22-4 (Т.1)
444.
Ленков С.В. Методы и средства защиты информации [Книга] : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-23-1 (Т.2)
445.
Кондратчук К.С. Механізм злиття і поглинання ТНК в умовах світових фінансових криз [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кондратчук К.С. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
446.
Боровікова М.В. Механізм формування капіталу комерційних банків України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Боровікова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
447.
Миколай Крушевський [Книга] : біобібліографічний покажчик. – Луцьк : Терен, 2005. – 136с. – ISBN 966-8575-13-X
448.
Гальперин В.М. Микроэкономика [Книга] : в 2-х томах : учебник для студ вузов, обуч. по эконом. спец. и направлениям / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов ; общ. ред. В.М. Гальперина ; [ Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; Гос. ун-т всшая школа экономики ]. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Б-ка "экономической школы" ; 22). – ISBN 5-902402-05-0
449.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
450.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex