Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
427.
Знаменательные даты 2014 [Журнал] : универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва. – ISSN 1560-800X
428.
Лобузіна К.В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
429.
Ткаченко А.О. Зниження динамічних навантажень в асинхронних електроприводах скребкових конвеєрів у робочих та аварійних режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ткаченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
430.
Якимів Р.Я. Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх узагальнень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Якимів Роман Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013
431.
Булкат М.С. Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.01 / Булкат Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
432.
Золотые лекции русского мира [Электронный ресурс] / Фонд "Русский мир" ; [пред. фонда В. Никонов]. – [Б. г. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – На обл.: Медиатека фонда "Русский мир" радио. - Загл. з этикетки контейнера
Содерж.: Современный русский язык ; Язык и жизнь. Слово правит миром ; Деловая речь и ее особенности ; Межъязыковая и межкультурная коммуникация, как средство противодействия агрессии, ксенофобии и терроризму ; О пользе внимательного и вдумчивого чтения художественной литературы ; Развитие языка ; Культура общения и обычаи русского этикета ; Мировые тенденции XXI века ; Как делать законы в России ; Словесный венок на главу поссийского педагога
433.
Зразки процесуальних документів [Книга] : (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / [укладач М.І. Хавронюк]. – Київ : Атіка, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-326-290-1
Для юрисконсультів, адвокатів і нотаріусів, а також громадян, які цікавляться питаннями судового захисту своїх прав, свобод і законних інтересов
434.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
435.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
436.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
437.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
438.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника [Журнал] : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 1958-. – ISSN 0021-3470
439.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
440.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
441.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
442.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
443.
Волкова А.Э. Информационно-справочные криминалистические учеты [Книга] : теория, организация, использование / А.Э. Волкова, Э.А. Разумов. – Сумы : Мрія, 2013. – 342, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 305-342 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-473-121-5
444.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
445.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
446.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Политическая энциклопедия" ; ООО "История-Сервис". – Москва, 1992-. – ISSN 0869-6322
447.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-867Х
448.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
449.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
450.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,