Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
402.
Литвинов В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування [Книга] : монографія / В.В. Литвинов ; за наук. ред. В.М. Федченка ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-173
403.
Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013
404.
Записки історичного факультету [Журнал] : наук.-істор. видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-047-8
405.
Запорозька Січ і Українське козацтво [Книга] : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: В.В. Кривошея (голова) та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-98-9
406.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
407.
Засади когнітивної психології спілкування [Книга] : монографія / [Бєлоножко Є.В. та ін.] ; за ред. В.П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-168-4
408.
Захист і карантин рослин [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
409.
Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
410.
Збалансоване природокористування [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ
411.
Гречко Л.Г. Збірник задач із теоретичної фізики. Квантова механіка [Книга] / Л.Г. Гречко, С.М. Єжов, В.О. Сугаков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-215
412.
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди]. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків
  вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
413.
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
414.
Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості [Журнал]. – Одеса, 2012-
415.
Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
416.
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" [Журнал]. – Хмельницький : ХІСТ
417.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
418.
Зв"язок [Журнал] = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
419.
Зв"язок [Журнал] = Communication : загльногалузевий науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ., Держ.університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 1995-
420.
Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців XIX - початку XX століття [Книга] / М.В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Арістей, 2010. – 559, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 535-555 та в прим. с. 458-534. – ISBN 966-8458-84-2
421.
Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Книга] : монографія / Г.О. Єремій, П.В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 144-166. – ISBN 978-617-7019-04-5
Із вдячністю до фондів Вашої бібліотеки. Підпис
422.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный ежемесячный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
423.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
424.
Здоровье мужчины [Журнал] : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / Нац. акад. мед. наук, ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
425.
Земельне право України : теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex