Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
427.
Воронов В.Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012
428.
Бандурка О.М. Коріння родоводу [Книга] / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
429.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
430.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
431.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
432.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2002-
433.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2002-
434.
Жванко Л.М. Краєзнавство Слобожанщини [Книга] : навчальний посібник / Л.М. Жванко ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. акад. міського господарства. – Харків : Монограф, 2011. – 384 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 370-374. – ISBN 978-966-876-619-0
435.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
436.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
437.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
438.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
439.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
440.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
441.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
442.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
443.
Столярова А.А. Краткий новогреческо-русский юридический словарь [Книга] : около 5 000 терминов / А.А. Столярова. – Киев : Логос, 2010. – 168 с. – Парал. тит. л. новогреч. – Библиогр.: c. 13-14. – ISBN 978-966-171-339-9
444.
Кримінальне право України [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-351-9
445.
Кримінальне право України [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-350-2
446.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 17 січня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
447.
Кримінальний процес [Книга] : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – Бібліогр.: с. 566-587 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-165-0
448.
Басиста І.В. Кримінальний процес України [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
449.
Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Лобойко ; М-во внутрішніх справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 488-489 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7613-66-6
450.
Михайлов О.Є. Кримінологія [Книга] : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – Київ : Знання, 2012. – 568 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-649-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex