Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
252.
Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
253.
Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
254.
Ткачук П.І. Дажбожі заповіти [Книга] : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
255.
Ручкин В.А. Две модели закономерности возбуждения магнитного потока. Введение в невзаимные электромагнитные системы [Брошура] / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2012. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-966-316-305-5
256.
Девять комментариев о коммунистической партии [Книга] : книга, которая совершила переворот в умах китайцев по всему миру : книга, которая привела к распаду коммунистической партии : [журналист. расследование] / [газета "Великая Эпоха"]. – [Днепропетровск] : Дриант, 2008. – 252, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Международный проект "Великая Эпоха"). – ISBN 978-966-96701-3-7
"Девять комментариев" - это начало разговора о том, чем на самом деле является коммунистическая партия Китая. Редакция газеты "Великая Эпоха" верит, что весь мир нуждается в возможности принять участие в этом разговоре. При чтении данной книги, становится понятно, по каким причинам ее авторство остается анонимным
257.
Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!. [Книга] : [спогади, статті, вірші, пісні, документи] / Галина Кулішенко, упоряд. Ю.М. Кулішенко. – Київ : Криниця, 2011. – 252, [4] с. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-966-7575-93-9
258.
Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) [Книга] / [кер. проекту М.С. Кармазіна ; упоряд.: Т.А. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 807, [1] с. – ISBN 978-966-02-6136-5
259.
Кравець С.В. Деформографічний моніторинг сейсмотектонічних процесів у зоні Берегівського горбогір"я [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геол. наук : 04.00.22 / Кравець Сергій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
260.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
261.
Крикун В.А. Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крикун Вікторія Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
262.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
263.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
264.
Варга Я. Динаміка міграції та акумуляції плюмбуму в бріофітних угрупованнях безхребетних (Invertebrata) національного парку "Бюкк" (Угорська Республіка) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Варга Янош ; КНУТШ. – Київ, 2011
265.
Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) [Книга] : аналітична доповідь / [Фісун О.А. та ін.] ; за заг. ред. О.А. Фісуна ; Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 115, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-400-239-1
266.
Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
267.
Тимощук В.М. Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.09 / Тимощук Віктор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
268.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
269.
Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
270.
Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., виправл., доп. та переробл. – Київ : Арій, 2007. – 416 с. : табл. – ISBN 966-8959-38-8
271.
Дім, сад, город [Журнал] : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
272.
Василенко Б.Е. Дмитрий Гаврилович Топчий [Книга] : рассказ о Генеральном директоре / Б.Е. Василенко. – Днепропетровск : Верба, 2008. – 416 с. : фотогр. – 80-летию со дня рождения Дмитрия Гавриловича Топчия посвящается. – ISBN 978-966-2226-00-3
273.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
274.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
275.
До 200-річчя з дня народження Адама Міцкевича [Книга]. – Київ, 1998. – 49, [3] с. – (Бюлетень : спеціальний випуск / Державний комітет України у справах національностей та міграції ; [редкол.: С.А. Давиденко (відп. за вип.) та ін.] ; Грудень, 1998)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex