Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Каталог художественных произведений с изображениями Михаила Васильевича Ломоносова из собрания Московского университета [Книга] : к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; [авт.-сост. : Е.В. Зименко, Г.А. Широкова ; под ред. А.П. Лободанова]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 88 с. : фотогр., ил. – Библиогр.: с. 87. – ISBN 978-5-211-06216-0
402.
Драч Е. Катарсис [Книга] / Едуард Драч ; [передм. О. Євтушенка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 109, [15] с. : ноти. – ISBN 978-966-8499-60-9
403.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
404.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
405.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
406.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
407.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
408.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
409.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / [ред.-упоряд. : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з вид. 1942 р. – Київ : [Редакція журналу "Охорона праці"], 2010. – [36] c. – На обкл. кн. : Смерть німецьким окупантам
410.
Куровська І.Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012
411.
Єсилевський С.О. Колективні дифузійні рухи у білках та мембранно-пептидних комплексах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Єсилевський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
412.
Вишенський В.А. Комбінаторика: перші кроки [Книга] / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 324 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-496-136-0
413.
Сушко З.С. Компаративний дискурс художнього перекладу Юрія Лісняка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сушко Зоряна Степанівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Івана Гнатюка. – Тернопіль, 2011
414.
Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту [Книга] : монографія / А.А. Столярова. – Київ : Логос, 2011. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-171-451-8
415.
Галаджун З.В. Комунікаційна дифамація як чинник соціальної відповідальності мас-медіа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Галаджун Зоряна Володимирівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
416.
Колесникова Т.О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012
417.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
418.
Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) [Книга] : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
419.
Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
420.
Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) [Книга] : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
421.
Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос .наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
422.
Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
423.
Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
424.
Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва [Автореферат] : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
425.
Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex