Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
427.
Королько В.Г. Зв"язки з громадськістю [Книга] : наукові основи, методика, практика : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. – 3-тє вид., доп. і перер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 831 с. – ISBN 978-966-518-521-5
428.
Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України [Книга] : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
429.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
430.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
431.
Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік [Книга] / Національна Академія педагогічних наук України ; [ відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І. ; упоряд. Регейло І.Ю. ]. – Київ : НАПН України, 2010. – 342 с.
432.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
433.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
434.
Кресс В. Зекамерон 20 века [Книга] : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
435.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
436.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
437.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
438.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
439.
Кононенко Б. Зерня на золі [Книга] : поезії / Борис Кононенко. – Київ : Оріяни, 2006. – 112 с. – ISBN 966-8305-68-Х
440.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
441.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
442.
Соколенко С.В. Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Соколенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
443.
Михайловська М.В. Знешкодження екологічно небезпечних рідких відходів коксохімічних виробництв [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Михайловська М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010
444.
Иртеньев И. Игорь Иртеньев [Книга] / Игорь Иртеньев. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Антология Сатиры и Юмора России 20 века). – ISBN 5-04-004895-5 (Т.5)
445.
Из эпистолярного наследия В.И. Вернадского [Брошура] : письма А.В. Фомину 1929-1934 / НАН Украины, Комиссия по разраб. науч. наследия акад. В.И. Вернадского, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; [ сост. М.В. Шевера ; вступ. ст. К.М. Сытника, Т.В. Андриановой ]. – Киев : Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2010. – 25с. – ISBN 978-966-02-5515-9
446.
Арсенов Я. Избранные ходы [Книга] : повести / Яков Арсенов. – Москва : Радуга, 2000. – 560 с. – ISBN 5-05-005057-Х
447.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 69, № 3. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
448.
Саййид Муджтаба Мусави Лари Имамат. Верховная власть мусульманской общины [Книга] / Саййид Муджтаба Мусави Лари. – Qom : Иршад, 2006. – 4, 184 с. – Перевод осуществлен.в Центре исламоведческих исследований "Иршад" под рук. проф. Рафика Алиева. – (Лекции по мусульманской догматике ; кн. 4)
449.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
450.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 1130-6545
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex