Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
402.
Бровченко В.Я. Завтра прийду [Книга] / Володимир Бровченко. – Київ : Рада, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-7909-37-6
403.
Івашина О. Загальна теорія культури [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Івашина ; Національний ун-т" Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-518-466-9
404.
Загальна хімія [Книга] : підручник для студ. нехім. спец. вищих навч. закл. / В.В. Григор"єва, В.М Самійленко., А.М. Сич, О.А. Голуб ; за ред. О.А. Голуба. – Київ : Вища школа, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-642-428-3
405.
Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними [Брошура] : метод. вказівки до практич. занять та самостійної роботи з курсу "Рівняння математичної фізики" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 55 с.
406.
Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. и спец. физ.-мат. профиля [ в 2 ч. ] / И.А. Виноградова, С.Н. Олехник, В.А. Садовничий ; [ под ред. В.А. Садовничего ]. – 3-е изд., испр. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование : современный учебник). – ISBN 5-7107-4294-5
407.
Рябчук А. Зайві люди: бездомні на вулицях Києва [Книга] / Анастасія Рябчук. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 100 с. – ISBN 966-529-118-1
408.
Закон України "Про відходи" [Брошура] : за станом на 22 березня 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 36 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-709-3
409.
Закон України "Про мисливське господарство та полювання" [Брошура] : За станом на 12 березня 2010 року. Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 32с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-707-9
410.
Закон України "Про нотаріат" [Книга] : інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : зі змінами і доповненнями станом на 1 квітня 2010 року. – Київ : Істина, 2010. – 188 с. – (Офіційні документи)
411.
Закон України "про рекламу" [Брошура] : за станом на 19 лютого 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 28с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-743-7
412.
Закони України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" [Брошура] : за станом на 11 лютого 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 36 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-743-7
413.
Закони України "Про кінематографію". "Про театри і театральну справу" [Брошура] : за станом на 09 квітня 2010 року : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 32с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-710-9
414.
Радиенко Д.А. Законом боли земной [Книга] : повесть / Даоья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 56с. – ISBN 978-966-651-511-0
415.
Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
416.
Мулеса В. Заричово. Два береги. Від витоків - до сьогодення [Книга] : історико-художній нарис про село Заричово. – Ужгород : Патент, 2009. – 228 с. : іл. – ISBN 978-966-8760-58-7
417.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
418.
Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання одновимірних задач [Брошура] : метод. вказівки з дисципліни "Рівняння математичної фізики". – Київ : Київський університет, 2007. – 50 с.
419.
Майер С. Затмение [Книга] / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
420.
Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах [Книга] : багатосторонні договори / [ упорядники: А.Я. Гнатів, С.Ф. Кравчук, О.В. Приходько, О.А. Томєєв]. – 2-е вид., доп. – Київ : Фенікс, 2009. – 1080 с. – ISBN 978-966-651-718-3
421.
Збірник праць молодих учених Народної української академії [Книга] / [ ред. кол. : Астахова В.І. (гол. ред.), Астахова К.В., Бірюкова М.В. та ін. ]. – Харків : НУА, 2009. – 368 с. – ISSN 1993-5560
422.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
423.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
424.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
425.
Королько В.Г. Зв"язки з громадськістю [Книга] : наукові основи, методика, практика : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова. – 3-тє вид., доп. і перер. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 831 с. – ISBN 978-966-518-521-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,