Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св. Климент Охридски"
  Т. 100. – 2008
427.
Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Психология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 93. – 2008
428.
Годишник на Софийския Университет"Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
429.
Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
430.
Гори Гуцульщини [Книга] : путівник, який об"єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний осоредок гірського туризму, 2006. – 224 с. : іл., 3 арк. іл. + 1 туристична карта "Горгани" (центрально-східна частина). – ISBN 83-89819-46-5
431.
Смолка А.О. Господарська діяльність Івана Мазепи [Книга] / А.О. Смолка. – Київ : VIP PRINT, 2009. – 92 с. : іл.
432.
Щербина В.С. Господарське право [Книга] : підручник / В.С. Щербина ; МОНУ. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-667-232-5
433.
Ніколенко С.С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки [Книга] : монографія / С.С. Ніколенко, І.О. Пінчук ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – ISBN 978-966-7971-99-1
434.
Кастринакі А. [Гостя [Книга] : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
435.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
436.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
437.
Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
438.
Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) [Книга] : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
439.
[Грецька нація - грецький характер [Книга] : світосприйняття і досвід особистості як основи новогрецького суспільства : [збірка статей]. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 256 с. – Видання новогрецькою мовою. - Автори статей: Д. Г. Цаусис , Г. В. Леондарітис, К. Цукалас. – ([Грецьке суспільство ; 1])
440.
Григорій Кочур і художній переклад : життєвими та творчими стежками майстра [Книга] / [ упоряд. Л. Коломієць ]. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 124 с. – До 100-річчя від дня народження Григорія Порфировича Кочура. – ISBN 978-966-453-021-4
441.
Громадянська журналістика : огляд сучасних тенденцій у Британії [Брошура] : громадянська журналістика. Національна спілка журналістів розробляє новий Кодекс поведінки. – [ Б. м. ]. – 33 с.
442.
Громадянське суспільство [Журнал] / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007-
443.
Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти : психологічний вимір [Книга] / В.М. Красновський ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0690-4
444.
Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність [Книга] : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
445.
Елітіс О. [Дерево світла та чотирнадцята краса [Книга] / Одисей Елітіс. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос, 1991. – 67 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
446.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
447.
Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець 8 ст. - початок 14 ст.) [Книга] : навч. посібник / В.М. Заруба ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2007. – 128 с. – ISBN 966-7613-95-X
448.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009. – мова резюме укр. та англ
449.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
450.
Шиян Н.І. Державне регулювання економіки [Книга] : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.І.Шиян ; Мін-во аграрної політики України ; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Формат Плюс, 2008. – 384 с. – ISBN 978-611-7003-01-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex