Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Хаббард Л.Р. Дорога к счастью [Книга] : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
477.
Іващенко О.Д. Дослідження плівкотвірної здатності вінілового олігомера [Книга] : монографія / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра хімії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-184-017-0
478.
Другие берега [Журнал] : альманах. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-4354
479.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
480.
Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009
481.
Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009
482.
Михайлов А.В. Единая физическая теория [Брошура] / А.В. Михайлов. – Санкт-Петербург : Реноме, 2008. – 32 с. – ISBN 978-5-98947-113-3
483.
Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
484.
Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009
485.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
486.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
487.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
488.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
489.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
490.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
491.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
492.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
493.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
494.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
495.
Наумік К.Г. Економічна психологія [Книга] : навчальний посібник / Наумік К.Г. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-676-231-6
496.
Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) [Книга] : систематичний покажчик. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4503-7
497.
Венезіс І. [Еолійська земля [Книга] : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
498.
Корнарос В. [Еротокрит [Книга] / Віцендзос Корнарос ; критичне видання, вступ, примітки, глосарій С. Алексіу. – Афіни : Ерміс, 1994. – 109, 552, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; 3]). – ISBN 960-320-015-8
499.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - Релігієзнавство / Овчаренко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
500.
Павлова О.Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема [Дисертація] : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Павлова О.Ю. ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex