Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Міривіліс С. [Вчителька із золотими очима [Книга] : роман / Стратис Міривіліс. – 26-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 357 с. – Видання новогрецькою мовою
402.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
403.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
404.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
405.
Дурова Н. Гармония доброты [Книга] : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
406.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008
407.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009
408.
Генетика репродукции [Книга] / Денисенко С.В., Дарий А.С., Кононенко М.И., Зерова-Любимова Т.Э. ; Клиника проблем планирования семьи. – Киев : Ферзь-ТА, 2008. – 652 с. : илл. – ISBN 978-966-8875-45-8
409.
Геолошки анали Балканскога полуострва [Журнал] = Annales geologiques de la peninsule Balkanique. – Београд, 1888-. – ISSN 0359-0608
410.
Геолошки анали Балканскога полуострва [Журнал] = Annales geologiques de la peninsule Balkanique / Геолошки завод Универзитета у Београду. – Београд, 1888-. – ISSN 0359-0608
411.
Жидков С.І. Геометричні нерівності для довільного трикутника [Книга] / С.І. Жидков. – Харків : Основа, 2008. – 144 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України" ; Вип. 12 (72)). – ISBN 978-611-00-0007-9
412.
Игнатищев Р.М. Геометрия. Необходима корректировка концепции построения - учебники будут намного понятнее и иметь в два раза меньшее число страниц [Брошура] / Р.М. Игнатищев. – Могилев : АмелияПринт, 2008. – 36 с. – ISBN 978-985-6891-05-5
413.
Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції [Дисертація] : дис. ... канд політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
414.
Смирнов В.Н. Германский фашизм и воинствующий национализм в годы Второй мировой войны [Книга] / Смирнов В.Н. – Харьков : Форт, 2008. – 164 с.
415.
Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) [Книга] : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
416.
Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) [Книга] : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
417.
Гілея [Журнал] : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць. – Київ, 2004-
418.
Згуровский М.З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005-2007/2008 годы) [Книга] / М.З. Згуровский, А.Д. Гвишиани ; Ин-т прикладного системного анализа НАНУ и МОНУ ; Геофизический центр РАН ; Российский фонд фундаментальных исследований ; Укр. отделение мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие". – Киев : НТУУ "КПИ", 2008. – 140 с., 352 с. – ISBN 978-966-622-296-4
419.
Сискос Е. Глобальные стратегии европейской интеграции [Книга] = Global strategies of european integration : монография / Евангелос Сискос ; [ под ред. О.Г. Белоруса ]. – Тернополь : Астон, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-308-273-8
420.
Глосарій з навчальної дисципліни "Адміністрування та моніторинг комп"ютерних мережних систем" [Книга] : для студентів напряму підготовки 0804 "Комп"ютерні науки" всіх форм навчання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 324 с.
421.
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 100. – 2008
422.
Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 101. – 2008
423.
Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 98. – 2008
424.
Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 99. – 2009
425.
Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга: Социология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 99. – 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex