Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Путро А.О. Англійська мова [Книга] = English : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Алла Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 120 с. – ISBN 978-966-8683-98-5
252.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
253.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
254.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва : Издательский Дом "Деловая Пресса"
255.
Попов Р.А. Антикризисное управление [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / Попов Р.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-06-005791-1
256.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
257.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
258.
Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 - загальне мовознавство / Марчук У.Б. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т філології. – Івано-Франківськ, 2009
259.
Ристовски Б. Атинскиот "Abecedar" [Брошура] : македонски буквар обjавен од грчката влада и спорот за македонското малцинство во Грциjа : свечен собир по повод 80-годишнината од отпечатуваньето, Скопjе, 14.11.2005 / Блаже Ристовски ; [ Македонска академиjа на науките и уметностите ]. – Скопjе, 2006. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 51)
260.
Атлас военной истории [Книга]. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 192с. – Настоящее издание представляет собой перевод с англ. оригинального издания "Collins Atlas of Military History", опубликованного в 2004 г. – ISBN 978-5-17-045555-3
261.
Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009
262.
Челноков В.А. Банки и банковские операции [Книга] : букварь кредитования : технологии банковских ссуд : околобанковское рыночное пространство : учебник для студ. вузов / В.А. Челноков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 292 с. – ISBN 978-5-06-005158-2
263.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
264.
Хаб"юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету [Книга] / Олексій Хаб"юк. – Івано-Франківськ ; Снятин : ОІППО ; ПрутПринт, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-8209-94-9
265.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
266.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
267.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
268.
Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты [Журнал] : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва : РГБ, 1999-
269.
Гениева Е.Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации [Книга] / Екатерина Гениева. – Москва : РОССПЭН, 2008. – 208с. – ISBN 5-8243-0731-8
270.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
271.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
272.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
273.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
274.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
275.
Биологическая терапия [Журнал] : Международный журнал Общества биологической медицины. – Baden-Baden. – ISSN 0340-8671
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex