Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Мистецтво та освіта [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
402.
Крохмалюк О.М. Мить і вічність буття [Книга] : проза, поезія / Олеся Крохмалюк. – Київ : Літопис XX, 2013. – 52, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-7252-85-4
403.
Андрощук К. Між двома світами [Книга] : (проза, поезії) / Катерина Андрощук ; Вид. рада громад. фонду ім. Івана Фещенка-Чопівського "Джерело". – Львів ; Донецьк ; Дубно ; Луцьк : [б. в.], 2009. – 132 с., [10] арк. кольор. іл. – (Серіал "Комі-ГУЛАГіана" ; кн. 13)
В пр. №1698070 надпис: Акція "Джерела" - "Спільно видато книжку українською мовою" липень 2009 р.
404.
Кідонь Й.М. Між жорнами часу [Книга] / Йосип Кідонь. – Броди : Просвіта, 2013. – 96 с. : іл. – ISBN 966-7544-58-5
Вцілілі записи-спомини Йосипа Микитовича Кідоня стосуються подій у Лемківському краї (тепер у межах республіки Польща) та охоплюють час від 1906 до 1947 р., коли, внаслідок операції "Вісла", українське населення було депортоване із своїх споконвічних земель.
405.
Кутовий Т.В. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кутовий Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
406.
Мій університет [Книга] : студентсько-викладацький проект : [з нагоди 180-річчя] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; ред.- видавн. група: Н. Бабійчук та ін. ; редактори: студенти 2-го к. магістратури спец. "Видавн. справа та редагування"]. – Київ : [б. в.], 2014. – 177, [1] с.
407.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
408.
Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України [Книга] / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Логос, 2014. – 232, [4] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 219-228. – ISBN 978-966-171-867-7
409.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
410.
Мова і культура [Журнал] = Язык и культура : Наукове видання. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2000-
411.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-
412.
Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники [Книга] : монография / [Березовская Ю.В. и др.] ; под ред. С.В. Ленкова. – Николаев : Сент-Гросс, 2012. – 151, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 147-150. – ISBN 978-966-316-222-5
У пр.№ 1697747 напис: Шановному Сергію Андрійовичу! З найкращими побажаннями від колективу авторів. Підписи. 27.12.12.
413.
Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків [Книга] / Масюк С.В. [та ін.] ; за ред. І.А. Ліхтарьова ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіаційної медицини", НДІ радіац. захисту акад. технол. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-260. – ISBN 978-617-7015-24-5
414.
Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина [Книга] : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
415.
Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014
416.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
417.
Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії [Книга] : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
418.
Гриньків Д. На вістрі перемін [Книга] : документально-публіцист. вид. / Дмитро Гриньків. – Коломия : Вік, 2006. – 121, [3] с. : іл. – ISBN 978-550-054-6
419.
Сверстюк Є.О. На полі чести [Книга] : вид. у 2 кн. / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Сінченко. – Київ : Кліо. – ISBN 978-617-7023-29-5
420.
Симоненко С.В. Навигационное обеспечение мореплавания [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2015. – 267, [1] с. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 265-267. – ISBN 978-617-7073-03-0
421.
Навчально-методичний посібник "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальності "Правознавство"(6.030401) [Книга] : [навч. програма, метод. рек., зразки практ. та індивідуальних занять] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; [упоряд.: Русіна Н.Г., Яресько Т.В.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7129-32-4
422.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
423.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
424.
Дорошенко І.Ю. Нанорозмірні кластери у воднево-зв"язаних молекулярних рідинах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Дорошенко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
425.
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ : РВВ ІМФ, 2003-. – ISSN 1816-5230
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex