Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
402.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
403.
Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін [Книга] / Юрій Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 317, [3] с., [14] арк. карт : табл., іл. – ISBN 978-966-8312-64-9
404.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
405.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
406.
Артеменко А.П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму [Книга] : монографія / А.П. Артеменко. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 298-343. – ISBN 978-617-7017-31-7
407.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
408.
Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) [Книга] / Петро Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246, [7] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 192-238
Для історичної бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка з найкращими побажаннями від автора
19.10.2012 р. Підпис
409.
Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного [Книга] / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби]. – Київ : Либідь, 2012. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
410.
Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право [Книга] : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
411.
Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013
412.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
413.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Книга] : алфавітно-предметний покажчик (зведений) : до 2-го вид. табл. УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [голов. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол ; підгот. : М.Й. Ахвердова та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 699, [1] с. – ISBN 978-966-647-161-4
414.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
415.
Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбась Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
416.
Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
417.
Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012
418.
Філософія. Культура. Життя [Журнал] : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
419.
Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Смольницька Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
420.
Семикрас В.В. Філософсько-методологічні основи правового вчення Б. Кістяківського [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Семикрас Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
421.
Фінанси, облік і аудит [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2003-
422.
Фінанси, облік і аудит [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2003-
423.
Собко В.Г. Фітораритети Криму [Книга] / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 395, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Предм. покажч.: с. 382-394. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-306-161-0
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича співавтор А.П. Лебеда
08.04.2013р. Підпис
424.
Французько-український словник. Українсько-французький словник [Книга] = Francais-Ukrainien dictionnaire. Ukrainien-Francais dictionnaire : 22000+210000 : два в одному томі : 430000 одиниць пер. / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1086, [2] с. – На корінці зазнач.: Francais, на авантит.: XXXIV. - Парал. тит. арк. фр. – ISBN 978-966-569-277-5
425.
Рагуліна О.Ю. Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Рагуліна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,