Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Київ очима ворога [Книга] : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Меморіал. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – 502, [2] с. : табл., фотогр. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-97201-5-3
402.
Київський географічний щорічник [Журнал] = Kyiv geographic almanac : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ : КВ УГТ, 2001-
403.
Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
404.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
405.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
406.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
407.
Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013
408.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
409.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
410.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
411.
Щерба Л.Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Щерба Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
412.
Пічугін М.Ф. Комп"ютерна графіка [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков ; [ЖВІНАУ, Каф. автоматиз. систем упр.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 345, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 344-345. - На обкл. також: Математичні основи двовимірної та тривимірної графіки ; Використання функцій WIN API ; Формати графічних файлів ; Бібліотека Open GL ; Прикладні пакети комп"ютерної графіки. – Бібліогр.: с. 342-343. – ISBN 978-617-673-181-8
413.
Матвієнко М.П. Комп"ютерна схемотехніка [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-2609-14-1
414.
Комп"ютерні технології обробки облікової інформації [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. учб. закладів / В.Є. Ходаков, Т.Г. Кірюшатова, Р.М. Захарченко, М.В. Карамушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 533, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 494-498. – ISBN 978-966-2393-63-7
415.
Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1999-. – ISSN 2075-437X
416.
Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
417.
Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Бобровник Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
418.
Холод О.М. Комунікаційні технології [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Холод. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. – Предм. покажч.: с. 198-199. - Імен. покажч.: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203-211 та наприкінці глав. – ISBN 978-617-673-152-8
419.
Конституційне право зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-611-01-0468-5
420.
Погорілко В.Ф. Конституційне право України [Книга] : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; [передм. Шаповал В.М. ; післям. Коваленко В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-е вид., переробл. і доопрац.]. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 574-575 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-30-1
421.
Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах [Книга] : навч. посібник / В.І. Кафарський, І.І. Припхан ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-2609-36-3
422.
Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 277-279. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0483-8
423.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
424.
Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
425.
Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 502-525. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-186-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex