Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
377.
Інтегративна антропологія [Журнал] = Integrative antropology : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2002-
378.
Козловський К.В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козловський Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
379.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
380.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид-во "Світоч". – Київ : Світоч, 2005-
381.
Саліх Хіва Тахір Інформаційна та композиційно-графічна модель щоденних періодичних видань Швеції (на прикладі газети "Афтонбладет") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Саліх Хіва Тахір ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
382.
Інформаційний вісник з питань освіти [Журнал] : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013-
383.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; РА "Освіта України". – Київ : Освіта України, 1920-
384.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 1920-
385.
Круль С.М. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Круль Святослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
386.
Круль С.М. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Круль Святослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
387.
Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
388.
Радул О.С. Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) [Книга] / [Ольга Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-189-081-6
389.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
390.
Історія української культури [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
391.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
392.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
393.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
394.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
395.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
396.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
397.
Карпатська Україна в журналі "Пробоєм" (1934-1943) [Книга] / [передм.: Белей Любомир, Белей Лесь]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 195, [8] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Представлені аналітичні статті прессекретаря Карпатської Січі Росохи, професора Української господарчої академії Кушніренка, В. Попадинця, Ф. Гайовича, Ю. Хіри, Ю. Арделана та ін.
398.
Католицизм: традиція і сучасність [Книга] : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – 353, [1] с. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-380-439-2
399.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
400.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex