Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
477.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
478.
Международное право и международные организации [Журнал] = International law and international organizations / ООО НБ-Медиа. – Москва, 2012-. – ISSN 2226-6305
479.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
480.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
481.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
482.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
483.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Киев, 1979-. – ISSN 1024-1809
484.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
485.
Білоус Р.В. Метод створенння автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Білоус Роман Володиморович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
486.
Капустян О.В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці [Книга] : навч. посібник / О.В. Капустян, А.В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 233-239. – ISBN 978-966-439-590-5
487.
Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі [Книга] : навч. посібник / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2012. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-2609-22-6
488.
Шевченко О.Г. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу [Книга] : навч. посібник / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-439-581-3
489.
Методологія та організація наукових досліджень (в екології) [Книга] : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 "Природничі науки" / М.О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-473. – Бібліогр.: с. 466-473. – ISBN 978-966-2393-62-0
490.
Чернецька О.В. Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків електроенергії та газу) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чернецька Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
491.
Зажицька М.О. Механізми формування треку ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Зажицька Маріанна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
492.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
493.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
494.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
495.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
496.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 1995-. – ISSN 2073-8528
497.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
498.
Мальська М.П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика [Книга] : підручник / М.П. Мальська, І.С. Пурська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2013. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-617-673-119-1
499.
Алієва-Барановська Міжнародний туризм [Книга] : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 343, [1] с. – ISBN 978-611-01-394-7
500.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,