Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Журба М.А. Міжнародні зв"язки українського Червоного Хреста [Книга] / Журба Михайло Анатолійович. – Київ : МП Леся, 2007. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-211. – ISBN 966-8126-74-5
502.
Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Білоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-562-2
503.
Кравченко Н.П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кравченко Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
504.
Чигир О.М. Міжособистісна взаємодія в батьківській сім"ї як чинник фінансової поведінки молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чигир Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
505.
Мінералогічний збірник [Журнал] = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
506.
Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
507.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
508.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
509.
Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
510.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
511.
Мандзюк М.Г. Міцелярна екстракція біологічно активних неорганічних та органічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мандзюк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
512.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-231-9
513.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наук. праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
514.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
515.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
516.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
517.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
518.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
519.
Мовознавчий вісник [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.]. – ISBN 978-966-493-304-6
520.
Костюк О.О. Моделі і інформаційні технології документообігу віртуальних підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Костюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
521.
Єфіменко А.А. Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Єфіменко Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
522.
Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
523.
Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
524.
Моніторинг довкілля [Книга] : підручник / [Боголюбов В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Боголюбова, Т.А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 529, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 513-520. – ISBN 978-966-2660-04-3
525.
Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Київ, 2013
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,