Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
402.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
403.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
404.
Бабко А.К. Вивчення внутpiшньокомплексного алiзаpату алюмiнiю [Книга] : До колометричного визначення алюмінію / А.К. Бабко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1935. – 163-166с. – Наукові записки т.1, №4; Окремий відбиток
405.
Шкільна Н.В. Вивчення енамінних властивостей бензімідазо(1,2-b) ізохінолін-11(5Н)-ону та 3,9-дигідропіроло(2,1-b) хіназолін-1(2Н)-ону на прикладі реакції алкілювання та ацилювання [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.03 / Шкільна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
406.
Пчеловська С.А. Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Пчеловська С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
407.
Новальська Т.В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина 19 - початок 21 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.08 / Новальська Т.В.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007
408.
Кондратюк А.І. Вигнанець [Книга] : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 536 с. – ISBN 978-966-416-136-4
409.
Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
410.
Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.04 / Роман Володимирович Чепіль; НАН України; Фіз.-мех. ін-т. – Львів, 2006
411.
Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008
412.
Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Калачова О.М. ; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008
413.
Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
414.
Шарпан Олег Борисович Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об"єктів. Методи та багатопозиційні системи [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 05. 11. 13 / Шарпан О. Б.; Національний техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
415.
Кухарєв О.Є. Виконання заповіту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кухарєв О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008
416.
Фархад Паранд Немат Використання інструментів міжнародного маркетингу в економічному співробітництві Ірану і Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Фархад Паранд Немат; КНУТШ. – Київ, 2006
417.
Бабак М.П. Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Бабак М.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
418.
Видолоб В.В. Використання лазерних методів в задачах діагностики та метрології при виробництві оптоелектронних компонентів радіоелектронних засобів озброєння [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Видолоб В.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007
419.
Голдак А.Я. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Голдак А.Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
420.
Марченко А.В. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Марченко А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
421.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
422.
Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
423.
Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність [Книга] : монографія / Іксанов Олександр Маратович ; КНУТШ. – Київ : КТИ ПРИНТ, 2007. – 189 с. – ISBN 966-8540-12-3
424.
Левчук М.А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левчук М.А.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
425.
Снєжик О.П. Висловлєння звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької мови) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Снєжик О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,