Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Налісний М.Б. Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.16 / Налісний М.Б.; НАН України Інститут проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2007
427.
Тараненко Ю.К. Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи розробки та впровадження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Тараненко Ю.К.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
428.
Сабуров О.М. Відвойована весна [Книга] / О.М. Сабуров. – Київ : Политиздат, 1972. – 736с.
429.
Політіс Лінос [Відкриття грецьких народних пісень [Книга] : передумови, обставини та укладання першої збірки / Алексис Політіс. – Афіни : Темеліо, 1984. – 422 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Історична бібліотека])
430.
Чейлитко Н.Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв"язків словоформ [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Чейлитко Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2009
431.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
432.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
433.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
434.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
435.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
436.
Осокіна Ю.С. Відповідальність соціального суб"єкта: філософський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осокіна Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
437.
Патлайчук Оксана Віталіївна Відродження ідеї природного права в філософії України ( кінець 19- початок 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Патлайчук О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
438.
Копильна О.М. Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози 20 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 / Копильна О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
439.
Білас А.А. Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози 19-20 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Білас А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
440.
Лов"як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Лов"як О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
441.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919- середина 1930-х рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
442.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
443.
Алфьорова З.І. Візуальне мистецтво кінця 20- початку 21 століття [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Алфьорова З.І. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
444.
Ковальчук Михайло Анатолійович Війна Української Народної Республіки зі збройними силами півдня Росії (осінь 1919 р.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковальчук М.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
445.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
446.
Військово-історичний альманах [Журнал] / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2002-
447.
Ковальчук С.М. Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав [Дисертація] : Дис. ... канд. олітичних наук. Спец. : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук С.М. ; КНУТШ ; ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
448.
Бадова Т.О. Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мембрани [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Бадова Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
449.
Моісеєв А.Ю. Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях, засоби їх корекції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Моісеєв Андрій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2005
450.
Вінниця, її околиці та Вінницька округа [Книга] : Провідник екскурсанта,приїжджого та краєзнавства. – Вінниця
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex