Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Юрчишин В. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006
427.
Яджак М.С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв"язання задач масових арифметичних і логічних обчислень [Дисертація] : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.03 - математичне т програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Яджак М.С. ; НАНУ. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009
428.
Синельніков О.О. Високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні структури для обробки даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Синельніков О.О.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
429.
Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Якименко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
430.
Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре [Книга] : Поэма / Ш. Руставели; Пер. с груз. К.Д. Бальмонта : Академия, 1935. – 291с.
431.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
432.
Налісний М.Б. Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.16 / Налісний М.Б.; НАН України Інститут проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2007
433.
Тараненко Ю.К. Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи розробки та впровадження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Тараненко Ю.К.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
434.
Сабуров О.М. Відвойована весна [Книга] / О.М. Сабуров. – Київ : Политиздат, 1972. – 736с.
435.
Політіс Лінос [Відкриття грецьких народних пісень [Книга] : передумови, обставини та укладання першої збірки / Алексис Політіс. – Афіни : Темеліо, 1984. – 422 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Історична бібліотека])
436.
Чейлитко Н.Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв"язків словоформ [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Чейлитко Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2009
437.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
438.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
439.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
440.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
441.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
442.
Осокіна Ю.С. Відповідальність соціального суб"єкта: філософський аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осокіна Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
443.
Патлайчук Оксана Віталіївна Відродження ідеї природного права в філософії України ( кінець 19- початок 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Патлайчук О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
444.
Копильна О.М. Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози 20 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 / Копильна О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
445.
Білас А.А. Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози 19-20 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Білас А.А.; КНУТШ. – Київ, 2006
446.
Лов"як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Лов"як О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
447.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919- середина 1930-х рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
448.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
449.
Алфьорова З.І. Візуальне мистецтво кінця 20- початку 21 століття [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Алфьорова З.І. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008
450.
Ковальчук Михайло Анатолійович Війна Української Народної Республіки зі збройними силами півдня Росії (осінь 1919 р.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковальчук М.А.; КНУТШ. – Київ, 2005
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,