Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
402.
Білорус О.Г. Глобальні трансформації торгівлі [Книга] : монографія / О.Г. Білорус, В.І. Власов ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, ННЦ "Ін-т аграрної економіки". – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-669-246-0
403.
Глобальное конкурентное пространство [Книга] = Global competitive space=Глобальний конкурентний простір : монография / О.Г. Белорус (рук. авт. кол. и науч. ред.) и др. ; Гос. высшее учебное заведение, Киевский национ. экономический ун-т им. Вадима Гетьмана", Ин-т мировой экономики и международных отношений НАНУ, Междунар. ассоциация "Украина-Римский клуб". – Киев : КНЭУ, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-483-109-0
404.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Книга]. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій. – ISBN 966-507-151-3
405.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Книга]. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій. – ISBN 966-507-152-1
406.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Книга]. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій. – ISBN 966-507-153-X
407.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Книга]. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій. – ISBN 966-96489-2-0
408.
Годишник [Журнал] = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
409.
Мургоски З. Голем англиско-македонски речник [Книга] = English-Macedonian dictionary / Зозе Мургоски. – 4-то изд. – Скопjе : Автор, 2008. – 21, 1635 с. – На обкл.: Ново издание. Macedonia"s most trusted dictionaries. – ISBN 9989-651-08-7
410.
Вінник О.М. Господарське право [Книга] : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 768с. – ISBN 978-966-8533-91-4
411.
Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
412.
Стругацкий А. Град обреченный [Електронний ресурс] : аудиокнига / А. Стругацкий, Б. Стругацкий; Аркадий и Борис Стругацкие ; читает Р. Мухаметзянов ; "ИД "Равновесие". – Москва : Равновесие, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 1 CD - 10 ч. 01 мин., 2 CD - 7 ч. 41 мин.- Заглавие с этикетки диска
Братья Аркадий ( 1925 - 1991 ) и Борис ( 1933 ) Стругацкие - выдающиеся прозаики 20 в., соавторы, создавшие настоящие шедевры в области научной фантастики и принесшие мировую славу нашей литературе. Каждое их произведение было и остается бестселлером, но при этом затрагивает серьезнейшие социальные, философские и психологические проблемы.
Роман "Град обреченный" ( 1970 - 1975 ) - единственное произведение авторов, написанное ими без всякой надежды на публикацию. Не думая о цензуре и никуда не торопясь, братья писали этот роман только так, как хотели.
413.
Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С.; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франко. – Житомир, 2009
414.
Набруско В. Громадська думка в соціокомунікативному та політологічному вимірах [Книга] : тексти лекцій / Віктор Набруско ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Грамота, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-349-176-9
415.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
416.
Алєксєєв І.В. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – Київ : Знання, 2009. – 253 с. – ISBN 978-966-346-595-1
417.
Данилюк А. Давня архітектура українського села [Книга] : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
418.
Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
419.
Мургоски З. Деловен и правен речник: англиско-македонски, македонско-англиски [Книга] = Dictionary of business and law: English-Macedonian, Macedonian-English / Зозе Мургоски. – Скопjе : Автор, 2008. – 6, 373 с. – На обкл.: Ново издание. Macedonia"s most trusted dictionaries. – ISBN 9989-651-08-6
420.
Муромцева Ю.І. Демографія [Книга] : навчальний посібник / Ю.І. Муромцева ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 300с. – ISBN 966-351-038-2
421.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
422.
Держава та регіони. Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
423.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
424.
Державне управління та державна служба [Книга] : словник-довідник. – Київ : КНЕУ, 2005. – 480 с. – ISBN 966-574-806-8
425.
Стратулат Н.В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалах тлумачного словника української мови в 20-томах) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.01 / Стратулат Н.В.; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex