Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Білун С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
252.
Білий М.У. Атомна фiзика [Книга] : підручник / М.У. Білий, Б.Е. Охріменко ; за заг. ред. Л. А. Булавіна. – Київ : Знання, 2009. – 560 с. – (Класична та сучасна фізика). – ISBN 978-966-346-556-2
В основу пiдpучника покладено куpс лекцiй з атомної фiзики. Поpяд з аналiзом експеpиментальних pезультатiв значну увагу пpидiлено теоpетичному поясненню самих явищ.
253.
Гурчинов М. Б. Л. Пастернак [Книга] : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
254.
Петрук О.М. Банківська справа [Книга] : навчальний посібник / О.М. Петрук ; МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466с. – ISBN 966-7982-83-1
Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
255.
Владичин У.В. Банківське кредитування [Книга] : навчальний посібник / У.В. Владичин ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; [ за ред. С.К. Реверчука ]. – Київ : Атіка, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-326-312-0
256.
Гудзь Т.П. Банківський нагляд [Книга] : навчальний посібник / Гудзь Тетяна Павлівна ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Киев : Ліра-К, 2008. – 380с. – ISBN 978-966-96938-6-4
257.
Внукова Н.Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий [Книга] : учебное пособие / Н.Н. Внукова. – Харьков : Модель Вселенной, 2002. – 512с. – ISBN 966-7875-04-0
258.
Пушкин А. Барышня-крестьянка. Пиковая дама. Выстрел [Електронний ресурс] / Александр Пушкин, чит. М. Козаков ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 5 ч. 19 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884151369
На диске представлены произведения А. Пушкина, входящие в школьную программу и в обязательный минимум абитуриентов гуманитарных вузов.
259.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
260.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
261.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
262.
Библиотека школьника [Електронний ресурс]. – Москва : АСУ-Импульс, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98//Ме/2000, Pentium 133 МГц, 32 Мб, разреш. экрана 800х600 с глуб. цвета 16 бит ; звуковая карта, 4-скоростн. устр-во для чтения компакт-дисков.- Заглавие с этикетки диска
Эксклюзивное издание, в состав которого вошли электронные версии произведений отечественной и зарубежной художественной литературы, изучаемых в рамках программы средней школы.
Для составления электронной библиотеки были использованы как печатные издания, так и интернет-ресурсы
263.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
264.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
265.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
266.
Библиотечное дело - 21 век [Журнал] : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2001-
267.
Библия [Електронний ресурс]. – Москва : Кирилл и Мефодий, 1996. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 8.0a, процессор1,2 ГГц, 128 Mб ОЗУ, объем видеопамяти 32 Мб, совместимая с DirectX, привод CD-ROM 8х с возможностью чтения дисков емкостью 700 Мб, звук. карта, .-Загл. с этикетки видеодиска
- канонические тексты Ветхого и Нового заветов
- популярное изложение основных библейских эпизодов для детей
- календарь и история религиозных праздников
- карты Древнего Израиля и современные фотографии Святых мест
- музыкальные шедевры более 30 композиторов
- репродукции картин и изображения скульптур известных мастеров
268.
Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003 [Книга]. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
269.
Шемаєва Г.В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Шемаєва Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
270.
Бізнес-середовище в Україні [Книга] : проект "Дослідження підприємницької діяльності в Україні" : за сприяння Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії. – [б.м.] : IFC, 2004. – 100 с. : іл.
271.
Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
272.
Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009
273.
Пепа Т.В. Біржова діяльність [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-96938-7-7
274.
Жадько В. Благословенне святим Миколаєм [Книга] / Віктор Жадько. – Київ : Департамент, 2000. – 564с. – ISBN 966-581-182-7
275.
Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал [Книга] : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4572-0
П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex