Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
352.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
353.
Вопросы экономических наук [Журнал] / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2003-. – ISSN 1728-8878
354.
Жадан С.В. Ворошиловград [Книга] : роман : пер. с укр. / Сергей Жадан ; [худож.-оформ. О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – (Серия "Граффити"). – ISBN 978-966-03-5462-3
355.
Скрипник Ю.В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів елементарних збуджень у домішкових кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скрипник Ю.В. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
356.
Бондарь А.И. Все о Японии [Книга] : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; [предисловие Ю.В. Макарова]. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 536-540. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 978-966-03-4333-7
357.
Бондарь А.И. Все о Японии [Книга] : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544 с. : илл., фото. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 966-03-3711-6
358.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
359.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
360.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
361.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
362.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
363.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
364.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
365.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
366.
Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова ; МОНУ ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-611-01-0249-0
367.
Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения [Книга] / Михаил Лермонтов ; [худож.-оформитель О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 384 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5325-1
368.
Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
369.
Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Книга] / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4825-7
У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її вплину на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації.
370.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  т. 101. – 2009
371.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0317
372.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
373.
Годовой отчет 2011 [Книга] : обеспечение справедливого и сбалансированного роста / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2011. – 82 с. : ил., табл.
374.
Государство и право [Журнал] / Российская акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
375.
Кислиця Д. Граматика української мови [Книга] / Дмитро Кислиця. – 9-е вид. – Торонто : Компас
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex