Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
277.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба [Книга] / Н.В. Гоголь ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 352 с. – (Серия "Русская классика"). – ISBN 978-966-03-4282-8
278.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба [Книга] / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 368 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5452-4
279.
Вибори та демократія [Журнал] : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
280.
Тичина П.Г. Вибране [Книга] / Павло Тичина ; [передм. і комент. Л.В. Ушкалова ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 537, [6] с. – В кн. також : Вибране / М. Рильський. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5450-0
281.
Іванченко О.В. Видавництво "Веселка": особливості становлення, функціонування й розвитку (1934-2010 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Іванченко О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
282.
Фіть Л.В. Видавництво "Сіяч" в історії української видавничої справи (1917-1920 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Фіть Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
283.
Виконавче провадження в Україні [Книга] : збірник законодавчих актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-617-566-067-6; 978-611-01-0229-2
284.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
285.
Гіні Ш. Відкритий грунт [Книга] = Opened ground : вибрані твори (1966-1996) / Шеймас Гіні ; з англ. переклав О. Мокровольський ; [редкол. : Д. Затонський, В. Коптілов, Д. Наливайко ; ред. О. Жупанський ; худ. оформлення Л. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2008. – 335, [9] с. : іл. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-60-X
286.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
287.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
288.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
289.
Вейсова В.Е. Відродження духовної культури кримських татар (на прикладі театрального і декоративно-прикладного мистецтва 1990-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Вейсова В.Е. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
290.
Денисенко Н.В. Відтворення емфази в англо-українських художніх перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Денисенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
291.
Довганчина Р.Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в українських та російських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Довганчина Р.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
292.
Колесник Р.С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі перекладів творів німецькомовних авторів XX столяття) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Колесник Р.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
293.
Корінчак Л.М. Вікові особливості зміни діяльності серцево-судинної системи в сезонному біологічному ритмі [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Корінчак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
294.
Вісник Академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
295.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України ; ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 1994-
296.
Вісник господарського судочинства [Журнал] : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 1994-
297.
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв [Журнал] : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 1999-
298.
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв [Журнал] : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 1999-
299.
Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-237-6
  № 1. – 2003. – резюме укр., рос., англ. мовами
300.
Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-222-8
  № 4. – 2002. – резюме укр., рос., англ. мовами
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,