Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я [Автореферат] : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
352.
Мізрахі М.В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01. / Мізрахі М.В. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010
353.
Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
354.
Негадайлов П.А. Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Негадайлов П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
355.
Тищенко Ю.А. Громадське суспільство в Україні та "політика ідентичності" [Книга] / Юлія Тищенко, Світлана Горобчишина ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – 76 с. – ISBN 978-966-2157-31-4
356.
Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні [Книга] : монографія / Денисюк С.Ф. – Харків : Золота миля, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-1685-16-0
357.
Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей, у Львівській та Тернопільській областях [Книга] : (звіт результатами моніторінгу місцевих та адмін. судів у Львівській та Терноп. обл.) / [ Міжнар. благодійна орг."Екологія - Право- Людина"] ; [ упоряд. Алексєєва Є.А., Булгакова М.Г. та ін. ]. – Львів, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-49-6
358.
Теличко А.М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Теличко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
359.
Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 28 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 8)
360.
Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу [Автореферат] : автореф. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
361.
Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
362.
Форсайт Ф. День Шакала [Книга] / Фредерик Форсайт. – Таллин : Б.и., 1991. – 416 с. – В кн. также: Всем стоять, ребятки! Полиция!: из жизни 87-го участка/ Эл Макбейн. – ISBN 5-87284-001-2
363.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010
364.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2010
365.
Держава та регіони. Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
366.
Мотриченко В.М. Державне підприємство в системі ринкових відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Мотриченко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
367.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
368.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
369.
Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик [Книга] = The dialects of the Macedonian language / Б. Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
370.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
371.
Горбар Е.В. Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Горбар Е.В. ; НАН України; Ін-т теорет. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010
372.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
373.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
374.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири [Автореферат] : (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста" ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.05 - порівняльне літературознав. / Прибатень Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
375.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex