Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
327.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
328.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
329.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
330.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
331.
Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бажан О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
332.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
333.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛГТ, 2007-
334.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
335.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
336.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
337.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
338.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
339.
Географія та туризм [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
340.
Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук. :спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
341.
Германістика 21століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції : 22-23 квітня 2010 р. / / МОН України ; Укр. спілка германістів вищ. шк. ; Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов., Каф-ра нім. мови ; [ ред. кол.: В.І. Теркулов, В.М. Коваленко та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 252 с.
342.
Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
343.
Биченко А.О. Гібридні технології підтримки прийняття рішень при пожежогасінні особливо небезпечних об"єктів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.06 / Биченко А.О. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2010
344.
Кочергін М.О. Гідро- та термодинамічні умови формування пористої структури гранул аміачної селітри [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Кочергін М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010
345.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
346.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
347.
Касабова І.А. Глобалізація світової економіки та її вплив на національний соціально-економічний розвиток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Касабова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
348.
Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму [Книга] : матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Київ, МАУП, 24 листопада 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 212 с. – ISBN 978-966-608-838-6
349.
Скоробогатий І.С. Горіхова паличка [Книга] = Ореховая палочка / Ігор Скоробогатий ; пер. укр. Б.П. Крауша. – Харків : Скорпіон, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-369-018-6
350.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,