Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Офіційний вісник України [Журнал] : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
327.
Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве [Книга] : монография / И.В. Венедиктова. – Харьков : Точка, 2012. – 507, [1] с. – Библиогр.: с. 463-505. – ISBN 978-617-669-081-8
328.
Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст [Книга] : монографія / Т.В. Гайдай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-053-5
Вельмишановній Наталії Вікторівні із глибокою шаною від автора. Підпис
329.
Кеннер Дж. Парадокс Prada [Книга] / Джулия Кеннер ; [пер. с англ.: В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2007. – 426, [3] с. – Вых. дан. ориг.: The Prada paradox / Julie Kenner, 2007. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-22095-3
330.
Патентный поверенный [Журнал] : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
331.
Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Чернілевський. – Вінниця : Україна, 2008. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Загальні основи андрагогіки. Дидактика вищої школи. Методологія та технологія педагогічної діяльності. – Бібліогр.: с. 403-407. – (Серія "Вища професійна освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-621-165-3
Викладено загальні основи педагогіки, теорію і технологію виховання, основи дидактики, особли-вості управління загальноосвітнім навчальним за-кладом.
Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів
332.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
333.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
334.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
335.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
336.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
337.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
338.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
339.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
340.
Переклад англомовної економічної літератури [Книга] : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
341.
Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог [Книга] : монографія / С. І. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 506, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 466-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-438-6
342.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
343.
Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) [Книга] = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
344.
Жадько В.О. Печерськ Тараса Шевченка [Книга] / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 124, [2] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 123-124. – ISBN 978-966-2530-62-9
345.
Рендюк Т.Г. Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Книга] = Pylyp Orlyk: caile moldo-romane / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 238, [2] с. : іл., фотогр. – Парал. тит. арк. рум. - Текст укр., рум. – Бібліогр.: с. 151-159. – ISBN 978-966-399-542-7
346.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
347.
Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
348.
Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
349.
Литвинова А. Пока ангелы спят [Книга] : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 443, [2] с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
350.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex