Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
302.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
303.
Національна академія наук України [Книга] : персональний склад 1918-2003 : 85 років. – 4-те вид., доповн. і випр. – Київ : Фенікс, 2003. – 301, [2] с. : фотогр. – Міжнародна асоціація академій наук, 10 років. – Бібліогр.: с. 293-301. – ISBN 966-651-113-4
304.
Пронкевич О.В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму [Книга] / О.В. Пронкевич. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 254, [2] с. – Алфавіт. покажч. прізвищ: с. 245-254. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7320-98-0
305.
Неорганические материалы [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
306.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
307.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
308.
Образовательный потенциал Харьковщины [Книга] : монография / [Астахова В.И. и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой, Е.А. Подольской ; Нар. укр. акад. – Харьков : издательство НУА, 2013. – 502, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 474-500. – ISBN 978-966-8558-84-9
309.
Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) [Книга] : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – 169, [3] с. – На обкл. також: Т. Шевченко - 200. - Ст. укр., рос.
310.
Миронець Н. Олена Теліга [Книга] / Надія Миронець. – Київ : Наталія Брехуненко, 2009. – 62, [2] с. : фотогр. – На обкл. також: Про Україну з гонором і гумором та Годі скиглити! Шануймося!. – (Серія: Великі українці). – ISBN 978-966-02-4987-5
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від автора. Підпис. 18.02.2014 р.
311.
Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
312.
Освітологія [Книга] : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 742, [1] с. – Бібліогр.: с. 727-742 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-30-7
313.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
314.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
315.
Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення [Книга] / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
316.
Корягін М.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
317.
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи [Книга] : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
318.
Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії [Книга] : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8
Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
319.
Перепелятников Г.П. Основы общей радиоэкологии [Книга] / Г.П. Перепелятников ; М-во Украины по вопр. чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Всеукр. НИИ гражд. защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген. и природ. характера. – Киев : Атика, 2008. – 457, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 435-453. – ISBN 978-966-326-331-1
320.
Балабай Р.М. Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Балабай Руслана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. – Київ, 2014
321.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
322.
Офіційний вісник України [Журнал] : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
323.
Офіційний вісник України [Журнал] : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
324.
Офіційний вісник України [Журнал] : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
325.
Офіційний вісник України [Журнал] : зб. нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,