Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
327.
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Троцан Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
328.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
329.
Крупеников И.А. Овраги, другие формы линейной эрозии и борьба с ними [Книга] / И.А. Крупеников, Г.П. Добровольский ; Акад. наук Молдовы, М-во сельского хоз-ва и пищевой пром-сти Респ. Молдова, Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо. – Chisinau : Pontos, 2012. – 87, [1] с., [1] л. информ. об авт. : ил., табл. – На тит. л. также: Книга написана незадолго, а подготовлена к печати накануне 100-летнего юбилея И.А. Крупеникова. – Библиогр.: с. 80-81. – ISBN 978-9975-51-333-3
330.
Олесь Лупій: життя і творчість [Книга] : статті, рецензії, відгуки, інтерв"ю / Нац. спілка письм. України, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : Український письменник, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 244-251. – ISBN 978-966-579-367-0
331.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
332.
Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії [Книга] : навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 292-295. – Бібліогр.: с. 289-291. – ISBN 978-966-613-950-7
333.
Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків [Книга] / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
334.
Шаблій О.І. Основи суспільної географії [Книга] = Fundamentals of human geography : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
335.
Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
336.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
337.
Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 - 2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
338.
Призіглей М.О. Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Призіглей Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
339.
Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ [Книга] : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2012. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-062-4
340.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
341.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
342.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
343.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
344.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
345.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
346.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
347.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
348.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
349.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
350.
Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів [Книга] : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex