Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
352.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
353.
Педагогика, психология и соционика образования [Журнал] : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
354.
Пенсійне забезпечення [Книга] : загальні положення / [упоряд.: В.С. Ковальський, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 367, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-500-5
355.
Перевір себе - 2 [Книга] : неорганічна хімія в задачах : навч. посібник для студ. нехім. спец. вищ. навч. закладів / Стародуб П. [та ін.] ; за ред. Р.Є. Гладишевського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 219, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208
356.
Єщенко О.А. Плазмоніка [Книга] : навч. посібник / О.А. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 176, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-176. – ISBN 978-966-136-068-5
357.
Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
358.
Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
359.
Розанцев Г.М. Полиоксометаллат-анионы d-элементов V и VI групп в растворе и в составе солей [Дисертація] : дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Розанцев Георгий Михайлович ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донецк. нац. ун-т. – Донецк, 2012
360.
Нижник В.В. Полімеризація в гомо- та гетерогенних системах і властивості розчинів полімерів [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, Н.М. Юхименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 251, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-306-157-8
361.
Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
362.
Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі [Книга] : незакінчена п"єса в 6 діях із прологом і епілогом / С.В. Санніков ; [перекад: І.Ю. Попудник, Л.С. Черкасова]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 478, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-661-039-7
363.
Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова". – Київ, 2013
364.
Деревянко Б.В. Послуги у сфері освіти: правове регулювання [Книга] / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 386, [2] с. – Бібліогр.: с. 324-386. – ISBN 978-966-8388-93-4
365.
Тимошенко Б.О. Потала [Книга] : роман-сповідь : у 7 кн. / Борис Тимошенко ; [ред. А. Чердаклі]. – Біла Церква : Культура ; Буква, 2012. – 711, [1] с. – ISBN 978-966-7195-93-9
366.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
367.
Право довкілля (екологічне право) [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
368.
Право и демократия [Журнал] : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-494-3. – ISSN 0202-6342
369.
Право и демократия [Журнал] : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-627-5. – ISSN 0202-6342
370.
Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности [Книга] / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
371.
Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
372.
Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики [Книга] / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
373.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
374.
Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кондратьєва Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
375.
Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,