Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ, 1920-. – ISSN 0130-8890
327.
Білоус Л.Ф. Інформаційні мережі [Книга] : навчальний посібник / Л.Ф. Білоус ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 140 с. – Бібліогр.: с. 127-128. – ISBN 966-581-686-1
328.
Скопень М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Книга] : [навчальний посібник для стуентів вищих навчальних закладів] / М.М. Скопень, М.К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-06-6
329.
Кузнєцова Н.В. Інформаційні технології байєсівського аналізу фінансових даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцова Н.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
330.
Баклан Я.І. Інформаційні технології на основі байєсових мереж для розпізнавання користувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баклан Я.І. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
331.
Барматова С.П. Інформаційно-комунікативний простір політики як предмет теоретико-соціологічної рефлексії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціологіч. наук : 22.00.01 / Барматова С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
332.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
333.
Олексик Х.М. Історія вчень про державу і право [Книга] : конспект лекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2010. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
334.
Абеляр П. Історія моїх страждань. Утішне послання до друга. Листування Абеляра й Елоїзи. Ісповідь віри Елоїзі [Книга] / П"єр Абеляр ; переклав з латинської Р. Паранько. – Львів : Літопис, 2004. – 136 c. – ISBN 966-7007-109-X
335.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
336.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
337.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
338.
. Історія українського парламентаризму [Книга] = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
339.
Історія українського парламентаризму [Книга] = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
340.
Історія українського права [Книга] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
341.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
342.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
343.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
344.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
345.
Макара М.П. Карпатський регіон [Книга] : у пошуках парадигми розвитку : (науково-публіцистичне дослідження) / М.П. Макара ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 144-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-029-7
346.
Басманова Е. Карта императрицы [Книга] : [роман] / Елена Басманова, Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с. – На обложке книги: Д. Вересов, Е. Басманова. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1900-3
347.
Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка [Книга] : бібліографічний покажчик : 84 Художня література Польщі / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О.Я. Кульчицька, Т.Р. Матвієшин, І.М. Потокій ; ред.: Н.В. Ткачова ]. – Тернопіль : Наук. б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – (Рідкісні видання ; вип. 5)
348.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
349.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
350.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex