Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
352.
Класифікатор професій ДК 003: 2010 [Книга] / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
353.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
354.
Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом- ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2010
355.
Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
356.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 15 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-566-047-8
357.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
358.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
359.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
360.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
361.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
362.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
363.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
364.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
365.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
366.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
367.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
368.
Колесо жизни [Журнал] : Инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
369.
Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
370.
Колоїдна хімія [Книга] : підручник / [Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М., Лебідь О.В.] ; за ред. М.О. Мчедлова-Петросяна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 499, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 484-489. – ISBN 978-966-623-686-2
371.
Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010
372.
Конституційна автономія уряду [Книга] : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
373.
Контроль за захистом населення від наслідків аварії на ЧАЕС [Книга] : монографія / В.К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 294-320. – ISBN 978-966-423-089-3
374.
Радченко Д.С. Конформаційно обмежені циклобутановмісні і ахіральні аналоги природних амінокислот [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Радченко Д.С. ; КНУТШ, Хімічний ф-т, Кафедра органічної хімії. – Київ, 2011
375.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex