Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
302.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
303.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
304.
Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
305.
Доля, створена талантом [Книга] : спогади про Володимира Боденчука / Нац. спілка журналістів України, Київ. організація НСЖУ ; [упоряд. Ю.В. Бондар, М.М. Сорока]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – 303, [1] с., [16] арк. фотогр. : іл. – ISBN 978-966-2530-15-5
306.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
307.
Дослідження з лексикології і граматики української мови [Журнал] : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ
308.
Златогорський О. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 роках: джерела і матеріали [Книга] / Олексій Златогорський, Сергій Панишко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розділів. – (Серія "Втрачена хронологія"). – ISBN 978-966-2780-14-7
309.
Дослідження та використання космосу. Сьогодні й завтра [Книга] : Utilization of space. Today and tomorrow / Берндт Феєрбахер, Хайнц Стоевер (ред.) ; [пер. з англ.: О.П. Федоров, Г.Ю. Іващенко, Є.В. Мартиш]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 562, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Переклад за вид. : Utilization of space. Today and tomorrow / B. Feuerbacher, H. Stoewer (Eds.). Berlin: Springer, 2006. – Бібліогр. в кінці частин. – (Сучасні космічні дослідження). – ISBN 978-966-360-222-6
310.
Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
311.
Щур Н.О. Драматургія і театральна публіцистика Я.А. Мамонтова в контексті ідейно-естетичних пошуків доби [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Щур Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
312.
Краснова Т.И. Другой голос [Книга] : анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917-1920(22) гг. / Т.И. Краснова ; [под ред. Л.Р. Дускаевой]. – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2011. – 588, [1] с. – Библиогр.: с. 524-559 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905042-28-7
Библиотеке Киевского национального ун-та от автора
Т. Краснова
313.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
314.
Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов [Брошура] : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
315.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
316.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
317.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
318.
Гайдай Т.В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціоналізму [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Гайдай Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
319.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
320.
Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
321.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
322.
Економіка АПК [Журнал] : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
323.
Економіка АПК [Журнал] : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
324.
Гринчуцький В.І. Економіка підприємства [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
325.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex