Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
377.
Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя [Книга] : іст.-естет. нарис : навч. посібник для студентів ВНЗ / Борис Шалагінов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 3-тє вид., випр. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-615-1
378.
Лазько О.М. Засоби доказування у цивільному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазько Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
379.
Калита О. Засоби іронії в малій прозі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Книга] : монографія / Оксана Калита ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т української філології. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 211-238. – ISBN 978-966-660-850-8
380.
Вишневский Я. Зачем нужны мужчины? [Книга] / Януш Вишневский ; [пер. с пол.]. – Москва ; Киев : Астрель ; ЦНМЛ, 2011. – 285, [3] с. : ил. – На обл. также: Аргументы и факты в Украине. - На корешке: 30. – (Серия: "Коллекция мировых бестселлеров"). – ISBN 978-5-17-072976-0
381.
Сазонова В.Ф. Збірник задач з фізичної хімії [Книга] : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищих навч. закладів / В.Ф. Сазонова, Л.О. Сінькова, В.В. Менчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – ISBN 978-617-689-023-2
382.
Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання. – Кам"янець-Подільський
383.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
384.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
385.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
386.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
387.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
388.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
389.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
390.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
391.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
392.
Зразки процесуальних документів [Книга] : посібник : матеріали до складання кваліфікац. іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокат. діяльністю / А.М. Бірюкова [та ін.] ; за ред. С.О. Куринської ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготовки. – Вид. 6-те, переробл. – Київ : Прецедент, 2012. – 151, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Позови ; Заяви ; Клопотання ; Заперечення ; Скарги ; Відзиви. – ISBN 978-966-520-159-5
393.
Шелыганова В.Г. Идеалы [Книга] : [стихи] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 470, [2] с. : ил. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-382-0
394.
Идентичности и ценности в эпоху глобализации [Книга] / [Ю.Н. Пахомов и др.] ; под ред. Ю.Н. Пахомова и Ю.В. Павленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : Наукова думка, 2013. – 601, [2] с. : табл. – Авт. указ на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1254-7
395.
Известия Академии наук. Серия химическая [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 5. – 2013. – X с., С. 1131-1308
396.
Известия Академии наук. Серия химическая [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 3. – 2013. – XII с., С. 577-856
397.
Известия Академии наук. Серия химическая [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 4. – 2013. – X c., С. 857-1130
398.
Известия высших учебных заведений. Правоведение. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург
  № 6 (305). – 2012. – 272 с. – Резюме рос., англ. мовами
399.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
400.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex