Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
252.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
253.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
254.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
255.
Сащук Г.М. Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика [Книга] : навч. посібник / Г.М. Сащук. – Київ : Грамота, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-349-253-7
256.
Матвеев С.А. Вся итальянская грамматика за 4 недели [Книга] : [для начинающих, которые не владеют итальянским языком : формы неправильных глаголов, основные грамматические правила, наглядные примеры, учебные материалы в форме таблиц] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2011. – 383, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указ. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-072614-1
257.
Вчителі-наставники журналістів з Київського університету [Книга] : [довідк.-літ. видання] / [А.Ф. Горлов та ін. ; вступ. сл. М.М. Сороки ; ред.-упоряд. М.Г. Махінчук]. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2726-03-9
Сторінки кієї книги продовжують два попередніх видання про історію Інституту (факультету) журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, авторами яких є випускники 1972 року. У першій книзі "Уроки журналістики і життя" йшлося про шляхи і долі тих, хто закінчив факультет журналістики у 1972 р. Друга книга "Журналісти з Київського університету" розповіла про випускників усіх курсів, починаючи з часу створення факультету у 1952 р.
Ця книга присвячена викладачам Інституту (факультету) журналістки. Розповіді про них подані в коротких анотаціях фахових діянь на викладацькій ниві та в розлогих нарисах-оцінках і спогадах їхніх колег та колишніх учнів. Дотримано алфавітного порядку персоналій
258.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
259.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
260.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
261.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
262.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
263.
Вячеслав Іванович Борисов [Брошура] : (до 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд.: В.С. Батиргареєва, Г.С. Крайник]. – Харків : Право, 2013. – 67, [1] с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-458-454-5
264.
Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні [Книга] : монографія / Наталія Мезенцева, Ольга Кривець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. від. Укр. геогр. т-ва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл., мапи. – Бібліогр.: с. 138-150. – ISBN 978-966-521-347-5
265.
Генеза філософських студій у Київському університеті [Книга] : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України ГуберськогоЛ. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-97034-0-8
266.
Гарсиа Маркес Генерал в своем лабиринте [Книга] : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. А К. Борисовой]. – Москва : АСТ. ; Астрель, 2011. – 314, [2] с. – На обл. также указ.: Нобелевская премия, 1982 год. – ISBN 978-5-17-072256-3
267.
Геннадій В"ячеславович Стрельський [Брошура] : [до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності] : біобібліогр. покажч. / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. етнології]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 35, [2] с., включ. обкл. : портр.
Дорогому Борису Гончару з щирою повагою і дружніми почуттями. Бажаю добра і всіляких успіхів. Підпис
268.
Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря [Книга] = Geoecology of the Ukrainian sector deep-sea zone of the Black Sea / В.А. Емельянов [и др. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук.]. – Киев : Академпериодика, 2012. – 346, [4] с., [1] л. цв. ил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - К 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-360-216-5
269.
Сняданко Н. Гербарій коханців [Книга] / Наталка Сняданко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 269, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-14-1220-9
270.
Владимиров В.М. Герменевтика журналістики [Книга] / В. Владимиров. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 125, [2] с. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-590-155-9
271.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
272.
Белов К.В. Глобальное гражданское общество в современном мире: роль некоммерческих организаций Японии [Книга] : монография / К.В. Белов. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2013. – 198, [2] с. : табл., ил. – Прил.: с. 172-198. – Библиогр.: с. 159-171 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4386-0143-2
273.
Щербина В.С. Господарське право [Книга] : підручник / В.С. Щербина ; М-во освіти і науки України. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 636, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-667-348-3
274.
Государство и право [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
275.
Государство и право [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex