Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
327.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
328.
Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності [Книга] : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
329.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
330.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
331.
Економіко-математичне моделювання енергетичних систем [Книга] / В. К. Добровольський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т загальної енергетики. – Київ : Наукова думка, 2013. – 249, [3] с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 240-247. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1269-1
332.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
333.
Отенко І.П. Економічна безпека підприємства [Книга] : навч. посібник / Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-246. – ISBN 978-966-676-544-7
334.
Гальчинський А. Економічна методологія. Логіка оновлення [Книга] : курс лекцій / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 566, [6] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-034-4
335.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
336.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
337.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
338.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
339.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
340.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : практикум : навч. посібник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розді. – ISBN 978-617-07-0057-5
341.
Економічні інновації [Журнал] = Economic innovations : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 1998-
342.
Економічні інновації [Журнал] = Economic innovations : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 1998-
343.
Електрохімічні методи аналізу природних вод [Брошура] : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. геогр. ф-ту спеціалізації "Гідрологія та гідроекологія". – Київ : Київський університет, 2005. – 25, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 24
344.
Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
345.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
346.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України, Закарп. держ. ун-т ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ф.Г. Ващук, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2012. – 299, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2174-20-5
347.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
348.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
349.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
350.
Жінка в науці та освіті України ХIХ-ХХ ст. [Брошура] : навч. програма курсу (18 годин) : [програми спецкурсу]. – Київ : [б. в.], 2001. – 34, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex