Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Економіка: теорія та практика [Журнал] : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ. – ISSN 2312-4903
277.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
278.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
279.
Економічна активність населення України 2011 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 207 с. : іл., табл.
280.
Економічна активність населення України 2012 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 208 с. : іл., табл.
281.
Економічна активність населення України 2013 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 200 с. : іл., табл.
282.
Сазонець І.Л. Економічна політика ТНК [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.Л. Сазонець, Ю.М. Варич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2011. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-290. – ISBN 978-966-551-353-7
283.
Економічна соціологія [Книга] : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад.: В.Г. Городяненко, В.В. Ніколенко ; за ред. В.Г. Городяненка]. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-526-6
284.
Економічна теорія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
285.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
286.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
287.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
288.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
289.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
290.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
291.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
292.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
293.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
294.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
295.
Економічні інновації [Журнал] = Economic innovations : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1998-
296.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
297.
Електротехніка та електроенергетика [Журнал] = Электротехника и электроэнергетика = Electrotechnics and electroenergetics : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-6761
298.
Кривошея Т.О. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Кривошея Тетяна Олександрівна ; Нац. муз. акад.України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014
299.
Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
300.
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки [Журнал] = European vector of economic development : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ
  № 2 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex