Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Таран Л. Жіноча роль [Книга] : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
302.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
303.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
304.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
305.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
306.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук ; Отделение химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-
307.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук ; Отделение химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
308.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук ; Отделение химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-
309.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук ; Отделение химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
310.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
311.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук; Отделение химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-
312.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
313.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] = Exercises in general physics : учеб. пособие / И.Е. Иродов. – 9-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 416 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – (Классическая учебная литература по физике ) ( Классические задачники и практикумы ) ( Физика ) ( Знание. Уверенность. Успех!). – ISBN 5-8114-0319-4
314.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / И.Е. Иродов. – 10-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 431 с. : ил., табл. – (Общая физика). – ISBN 978-5-9963-1718-9
315.
Єжов С.М. Задачі з теорії ймовірностей та математичної статистики: методи розв"язання [Книга] : навч.-метод. посібник / С.М. Єжов, Л.В. Шмельова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-439-747-3
316.
Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" [Брошура] : за станом на 4 груд. 2014 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку І.І. Хома]. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 22, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-973-8
317.
Закон України "Про прокуратуру" [Брошура]. – Київ : Редакція газети "Закон і бізнес", 2014. – 127, [1] с. – (Закон і бізнес / голов. ред. Р. Бобов ; №№ 41-44 (1083-1086))
318.
Закони України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про волонтерську діяльність" [Брошура] : за станом на 20 листоп. 2014 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку І.І. Хома]. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 27, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня ""Відомості Верховної Ради України). – ISBN 978-966-611-969-1
319.
Закони України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". [Брошура] : за станом на 6 листоп. 2014 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку І.І. Хома]. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 16 с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-967-7
320.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
321.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
322.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
323.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
324.
Збірник задач з аналітичної геометрії [Книга] : навч. посібник для студентів математичних ф-тів ун-тів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.В. Кириченка ; [уклад.: В.М. Бабич, С.В. Білун, В.М. Журавльов та ін.]. – Вид. 4-те, стер. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-496-320-3
325.
Моклячук М.П. Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації [Книга] : навч. посібник / М.П. Моклячук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255. – ISBN 978-966-439-729-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,