Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Калініченко Д.В. Еволюція структури та фізичних властивостей кремнію, стимульована магнітним полем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Калініченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
252.
Прилипченко Н.С. Еволюція художніх текстильних промислів Слобожанщини в контексті української культури другої половини XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Прилипченко Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
253.
Евразия. Люди и мифы [Книга] = Eurasia. People & myths : [сб. ст. из журн. "Вестник Евразии"]. – Москва : Наталис, 2003. – 607, [1] с. : ил. – Кн. в суперобл. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в примеч. в конце статей. – (Серия "Библиотека журнала "Вестник Евразии"). – ISBN 5-8062-0071-X
254.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
255.
Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф [Книга] : навч. посібник / В.І. Гетьман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-69
256.
Гончаренко М.С. Екологія людини [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук ; за ред. Н.В. Кочубей. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-379. – ISBN 978-966-680-338-5
Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій
257.
Екологія та ноосферологія [Журнал] = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
258.
Здрок В.В. Економетрія [Книга] : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
259.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
260.
Економіка і прогнозування [Журнал] = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
261.
Економіка і прогнозування [Журнал] = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
262.
Економіка і прогнозування [Журнал] = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
263.
Економіка і прогнозування [Журнал] = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
264.
Економіка і регіон [Журнал] = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
265.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
266.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
267.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
268.
Поліщук Л.С. Економіка та зовнішньоекономічні зв"язки України [Книга] : навч. посібник / Л.С. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-730-5
269.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
270.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
271.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
272.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
273.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
274.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
275.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex