Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
277.
Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України [Книга] : монографія / Бажанов В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-173. – ISBN 978-966-2598-26-1
278.
Пронкевич О. Дон Кіхот [Книга] : роман - міф - товар / Олександр Пронкевич. – Київ : НаУКМА, 2012. – 197, [2] с. : іл. – Бібліогр. : с. 184-197. – ISBN 978-617-646-056-5
279.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
280.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
281.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
282.
Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
283.
Екологічна хімія [Книга] : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
284.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
285.
Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит [Книга] : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
286.
Клименко М.О. Екологія міських систем [Книга] : [підруч. для підгот. бакалаврів напряму 6.040106] / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 292, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 289-291. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-8447-62-4
287.
Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування [Книга] : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-314. – Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-004-4
288.
Шарко М.В. Економіка підприємства [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-017-4
289.
Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу [Книга] / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2014. – 409, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-402 та підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
290.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
291.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
292.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
293.
Стрішенець О.М. Економічна теорія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В. Єлісєєва ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236, [4] с. : іл., табл. – Термінол. покажч. : с. 232-236. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-650-6
294.
Буряк Г.С. Економічні інститути в системі корупційних відносин [Книга] : міжнар. аспект : монографія / Г.С. Буряк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-206. – ISBN 978-966-439-576-9
Шановному Леоніду Васильовичу, з повагою і подякою за навчання. 04.02.2013. Підпис
295.
Економічні системи [Книга] : монографія / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес. – ISBN 978-966-397-202-2
296.
Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
297.
Беженар А.А. Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Беженар Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
298.
Енергетика: економіка, технології, екологія [Журнал] = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
299.
Джолос С.В. Етатистські основи державності [Книга] : монографія / С.В. Джолос. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2013. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 217-250. – ISBN 978-966-493-742-6
300.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,