Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Вопросы статистики [Журнал] : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 1994-. – ISSN 0320-8168
277.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
278.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
279.
Британ А.В. Вплив оптичного випромінювання та фонового газу на швидкість випаровування рідин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Британ Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
280.
Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
281.
Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
282.
Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
283.
Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
284.
Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
285.
Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов [Книга] : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
286.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
287.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
288.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
289.
Якушик В.М. Вступ до політології [Книга] : навчально-методичний посібник для вивчення державознавчих тем курсу політології / В.М. Якушик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-ге вид, випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 65, [3] с. – ISBN 978-966-667-523-4
290.
Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились [Книга] / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
291.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
292.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
293.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
294.
Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
295.
Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
296.
Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках [Книга] : структурно-функціональний аналіз / Циганов Сергій Андрійович ; [відп. за вип. Грабіліна Т.А.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Академпрес, 2006. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-411. – ISBN 966-7541-44-4
297.
Кондратюк А.І. Геній поза Батьківщиною [Книга] : есеї, оповідання, думки / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-416-276-7
298.
Бочевар Р.О. Геолого-економічна оцінка комплексних руд Капітанівського рудного поля (Голованівська шовна зона) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бочевар Руслана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
299.
Харченко О.М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Харченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
300.
Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Білоус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex