Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Книга] : учебник / [Каргалова М.В. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, ; Ин-т европ. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 939, [1] с. – Колл. авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 937-939 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-89123-918-0
352.
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Книга] : учеб. для вузов. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2007. – 939, [1] с. – Библиогр.: с. 937-939. – ISBN 5-89123-918-3
353.
Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012
354.
Медведєв К.В. Екологічні права громадян України: гарантії їх судового захисту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Медведєв Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
355.
Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
356.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
357.
Малярець Л.М. Економіко-математичні методи і моделі [Книга] : навч.-практ. посібник / Малярець Л.М., Железнякова Е.Ю., Місюра Є.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 318, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-676-510-2
358.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
359.
Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності [Автореферат] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / /Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
360.
Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр. [Книга] : бібліограф. покажчик / Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Бібліотека ; уклад.: Т.О. Коноваленко, Р.О. Вайтешонок, І.Ю. Бойко ; [наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 219, [5] с. : іл., табл. – ISBN 9787-966-483-363-6
361.
Економічні системи [Книга] : монографія / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес. – ISBN 978-966-8561-51-1
362.
Васик Г.В. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
363.
Федьо Х.В. Електронні енергетичні спекти та напівпровідникові властивості сегнетоелектрика Sn2P2S6 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федьо Христина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2012
364.
Ільченко В.В. Електрофізичні властивості напівпровідникових гетероструктур з шарами квантових точок та квантових ям [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Ільченко Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
365.
Ємельяненков Б.М. Елементи сумарно-різницевого перетворювача міліметрового діапазону на діелектричних хвилеводах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ємельяненков Борис Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012
366.
Бевз Г.П. Енеїда [Книга] : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
367.
Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012
368.
Смірнова Г.І. Естетика індійського храмового танцю. Традиція та сучасність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Смірнова Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
369.
Смірнова Г.І. Естетика індійського храмового танцю. Традиція та сучасність [Дисертація] : дис. ... [канд. філос. наук]: 09.00.08 / Смірнова Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
370.
Есть чтобы жить, а не жить чтобы есть [Книга] / Г. Шелтон, Д. Джарвис, Н. Уокер, П. Брэгг; Г. Шелтон [и др.] ; пер. с англ. Н.А. Левитской ; [сост.: А.А. Кузьменко, А.Т. Кузьменко]. – Киев : Колаж, 1992. – 205, [3] с. : табл. – ISBN 5-11-003933-X
371.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
372.
Європейська економічна політика [Книга] : практикум : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Чужиков та ін. ; редкол.: Д.Г. Лук"яненко, Т.В. Кальченко, В.А. Білошапка та ін.] ; за заг. ред. В.І. Чужикова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 214, [2] с. : табл., іл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-369-8
373.
Європейська інтеграційна політика [Книга] : навч. посіб. / А.М. Поручник [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Чужикова ; [редкол.: Д.Г. Лук"яненко, Т.В. Кальченко, Л.С. Козловська та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 451, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-335-3
374.
Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво [Книга] : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. науковців, м. Луцьк, 15-16 травня 2008 р. : [в 2-х т.] / [редкол.: Коцан І.Я. (гол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.] ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. обл. держ. адміністрація ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Генеральне консульство Республ. Польща в Луцьку [та ін.]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-336-5(Т.1)
375.
Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex