Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Meredith G. The ordeal of Richard Feverel [Книга] : [a novel] / George Meredith. – New York : The Modern library, 1927. – 592 p. – 1st publ. 1859. – (Modern library of the world"s best books)
127.
The review of symbolic logic [Журнал] / Assoc. for symbolic logic. – Cambridge : Cambridge univ. press ; Assoc. for symbolic logic. – ISSN 1755-0203
128.
Ganina M. The road to nirvana [Книга] = Путь к нирване / Maya Ganina ; [transl. O. Shartse]. – First printing. – Moscow : Progress Publishers, 1971. – 343, [1] p. – (Soviet short stories series)
129.
Esslin M. The theatre of the absurd [Книга] / Martin Esslin. – London : Eyre & Spottiswoode, 1964. – 344 p. – Примірник № 1633338 - ксерокопія книги. – Bibliogr.: p. 315-338
130.
Thraco-Dacica [Журнал] : serie noua / Acad. Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan", Centrul de tracologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0259-1081
131.
Thraco-Dacica [Журнал] : serie noua / Acad. Romana, Institutul de arheologie "Vasile Parvan", Centrul de tracologie. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 0259-1081
132.
Transylvanian review [Журнал] / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
133.
Transylvanian review [Журнал] / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
134.
Viva ! Биография [Журнал] : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2008-. – ISSN 1818-3948
135.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах: юбилейный номер XL размера / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
136.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах: юбилейный номер XL размера / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
137.
Augustyn L. Wolnosc w jednosci? [Книга] : Borys Wyszeslawcew i rosyjska filоzofia sobornosti / Leszek Augustyn. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2012. – 300, [2] s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: M. Bohun (przewodn.) [ i. i. ] ; 17). – ISBN 978-83-233-3308-1
138.
Smiechowski K. Z perspektywy stolicy [Книга] : Lodz okiem warszawskich tygodnikow spoleczno-kulturalnych (1881-1905) / Kamil Smiechowski. – Lodz : Ibidem, 2012. – 228 s. : il. – На обкл. та корінці відомості щодо назви: Obraz Lodzi w warszawskich tygodnikach spoleczno-kulturalnych (1881-1905). – Bibliogr.: s. 214-220. – ISBN 978-83-62331-17-8
139.
Zanim przyszla Pozoga [Книга] : dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakow na Podolu w latach 1905-1910 / wstep, wybor i oprac. Roman Jurkowski. – Olsztyn : Centrum badan Europy Wschodniej, Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 776 s. – Текст пол. та рос. мовами. - Рез. рос., укр., англ. мовами. - Покажч.: с. 747-776. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Zrodla do dziejow Europy Srodkowo-Wschodniej ; t. 1). – ISBN 978-83-61605-29-4
140.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал]. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3199-5. – ISSN 0137-2432
141.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал]. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
142.
Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; Одеський держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2012
143.
Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
144.
Юрченко К.М. Адаптивні технології в системах навчання та оцінювання рівня професійної підготовленості працівників оперативно-рятувальної служби [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Юрченко Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012
145.
Фиолевский Д.П. Адвокатура [Книга] : учебник / Д.П. Фиолевский ; М-во образов. и науки Украины ; Донец. ун-т экономики и права. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Алерта ; Прецедент, 2007. – 535, [2] с. – Библиогр. с. 507-515. – ISBN 978-966-8533-53-2
146.
Ляхович У.І. Адміністративна відповідальність [Книга] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Уляна Ляхович ; [гол. ред. В.М. Головчак] ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 169, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-640-283-0
147.
Ляхович У.І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації [Книга] : монографія / Уляна Ляхович ; М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 129, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-129. – ISBN 978-966-640-282-3
148.
Шепета О.В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації [Книга] = Administrative and legal basis of technical information defense : монографія / О.В. Шепета ; Акад. наук вищ. освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 295, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-2439-38-0
149.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
150.
Актуальні проблеми духовності [Журнал] : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 1995-. – ISSN 2076-7382
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex