Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Богачов А.Л. Герменевтичний досвід як предмет філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра. філос. наук : 09.00.01 / Богачов Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
302.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
303.
Дерябин Н.И. Гидротермально-осадочный и терригенный литогенез [Книга] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 307, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 293-306. – ISBN 978-966-2944-47-1
304.
Гуляєва О.О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Гуляєва Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
305.
Гірська школа Українських Карпат [Журнал] : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
306.
Годишник [Журнал] = An annual book [of the] Varna university of economics. – Варна, 1927-. – ISSN 0861-6752
1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
307.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0205-0808
308.
Зарев В. Гончая [Книга] / Владимир Зарев ; [пер.: О. Басова, К. Козовская]. – [София] : Свят, 1990. – 355, [1] с., 139, [1] с. – В содерж. также: Гончая против гончей. - Кн.-"перевёртыш". В общем переплете с кн.: Начев Д. Неуловимый
309.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
310.
Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day [Книга] / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
311.
Гражданское и торговое право зарубежных государств [Книга] : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1193-7(Т.1)
312.
Дюма А. Графиня де Шарни [Книга] : роман : пер. с фр. / А. Дюма ; [ред. В.Н. Петров]. – Харьков : Паритет. – (Избранные произведения для юношества). – ISBN 5-86906-025-7
313.
Воскобойник-Шпинта Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
314.
Коллинз Д. Грешники. Жеребец [Книга] : романы / Джеки Коллинз. – Минск : Белфакс, 1993. – 399, [2] с. – (Стрелы Амура). – ISBN 5-7815-1645-X
315.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
316.
Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
317.
Ергемлідзе М.З. Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ергемлідзе Марина Закровна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
318.
Кузюк О.М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х - 1930-ті рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузюк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
319.
Малярчук К.В. Державна політика реформування наукової сфери України в умовах євроінтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Малярчук Катерина Валентинівна ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012
320.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
321.
Фігурний Ю.С. Державотворча і націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі [Книга] : монографія / Фігурний Ю.С. ; [літ. ред. Кухар В.В.] ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 128 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
322.
Передерій С.М. Детектив 20-30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
323.
Щоголев С.А. Деякі задачі теорії коливань для диференціалних систем, які містять повільно змінні параметри [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Щоголев Сергій Авенірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
324.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
325.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex