Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами [Книга] : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
277.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
278.
Осипчук О.Ю. Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині 20-на початку 21 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 09.00.12 - українознавство / Осипчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
279.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
280.
Зовнішня політика України - 2006 [Книга] : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, щорічник. – 2-ге вид. – Київ : Стилос, 2007. – 272 с. – ISBN 978-966-8518-67-6
281.
Зовнішня торгівля: право та економіка [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000-
282.
Константинов В.М. Зоология позвоночных [Книга] : учебник для студентов педагогических высших учебных заведений, обучающихся по специальности" Биология" / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова; В.М. Констапнтинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – 4-е изд., исправл. – Москва : Academia, 2006. – 464 с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2628-9
283.
Щербак Г.Й. Зоологія безхребетних [Книга] : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Г.Й. Щербак, Д.Б. Царічкова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 640 с. : іл. – ISBN 978-966-439-075-7
284.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
285.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
286.
Шаммас Н. Изучи сам Borland C++ : Extra Credit [Книга] = Borland C++ : Extra Credit : пер. с англ. / Намир Шаммас, Крэйг Эрнуш, Эдвард Малрой. – Минск : Попурри, 1996. – 400 с. – ISBN 985-438-002-5
287.
Гриневич Ю.А. Иммунные и цитогенетические эффекты плотно- и редкоионизирующих излучений [Книга] / Ю.А. Гриневич, Э.А. Демина ; под ред. А.А. Ярилина. – Київ : Здоров"я, 2006. – 200 с. – ISBN 5-311-01388-5
288.
Индекс безопасности [Журнал] = Security index : научно-практический журнал ПИР - Центра / Центр политических исследований России. – Москва ; Женева ; Монтерей, 1994-. – ISSN 1992-9242
289.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1609-4646
290.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 1130-6545
291.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
292.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
293.
Мороз Л.Н. Информационное право. Общая часть [Книга] / Л.Н. Мороз. – Минск : Право и жизнь, 2007. – 276 с. – ISBN 978-985-90116-3-4
294.
Искусство кино [Журнал] / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 1931-
295.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва : Российская политическая энциклопедия, 1992-. – ISSN 0869-6322
296.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
297.
Іван Кревецький [Книга] : біобібліографічний покажчик (1901-1943 рр.) / [ уклад. У. Яворська ; авт. вступ. ст. Ф. Стеблій ]. – Львів, 2008. – 76 с.
298.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
299.
Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008
300.
Інженерна геодезія [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін.осв.і науки Укр.,Київський нац ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 0130-6014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex